Nakomingsgarantie

Nakomingsgarantie

Nakomingsgarantie'Nieuwe

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Beide partijen moeten zich daar aan houden. Om dit te garanderen, betaalt de cliënt klachtengeld en tekent voor een bindend advies procedure.

De consument stort een eventueel openstaand bedrag van de factuur in depot. Dit wordt verrekend volgens de uitspraak van de commissie. De ondernemer staat garant voor nakoming van de uitspraak of via de brancheorganisatie (een branchegarantie) of zelf. Dit laatste geldt wanneer de ondernemer zich rechtstreeks aansluit. De ondernemer dient dan een bedrag te storten dat verrekend wordt volgens de uitspraak van de commissie.

Per bindend advies keert HISWA-RECRON maximaal € 10.000,- uit aan de consument. Dit geldt ook als de consument volgens het bindend advies meer dan € 10.000,- van de ondernemer tegoed heeft. In dat geval ontvangt de consument € 10.000,- van HISWA-RECRON en heeft HISWA-RECRON een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer de rest betaalt. Zakendoen met een HISWA Erkend Bedrijf biedt dus extra garanties voor consumenten.   

Kolomblokken 3 op...