Erkend, kwaliteit en expertise

Erkend, kwaliteit en expertise

Erkend, kwaliteit en expertise

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bestaat sinds 1970 en heeft veel ervaring met het oplossen van klachten en geschillen.

De Geschillencommissie bestaat  inmiddels uit 57 consumentengeschillencommissies en 13 zakelijke commissies, waaronder één commissies in de waterrecreatie. De Geschillencommissie is aangewezen door de overheid als buitengerechtelijke geschilleninstantie. Alle geschillencommissies voldoen aan de erkenningsregeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in de zorg van het ministerie van VWS.

Kwaliteit

De Geschillencommissie vindt kwaliteit belangrijk. Alle processen en procedures zijn vastgelegd. De organisatie is in het bezit van het ISO 9001:2008 certificaat. De Geschillencommissie maakt ook gebruik van het INK model en heeft een INK4 sterren onderscheiding.

Expertise

De commissies zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. De commissies zijn samengesteld uit een voorzitter (een rechter of daarmee vergelijkbaar), een lid voorgedragen door de branche en een lid voorgedragen door een consumentenorganisatie. Zij beschikken niet alleen over de juiste kennis en expertise van de onderliggende HISWA-voorwaarden maar minstens zo belangrijk ze weten hoe het in de praktijk werkt. Dat praat wel zo gemakkelijk.

Kolomblokken 3 op...