Landelijke afspraken en sectorale inrichting

Landelijke afspraken.

Landelijke afspraken en sectorale inrichting

De Geschillencommissie maakt landelijke afspraken met de betrokken partijen en zorgt voor een landelijke aansturing.

Het hele traject van geschilbehandeling is volgens een vaste structuur ingericht. Alle stappen zijn vastgelegd. Dit leidt tot een eenduidige en goede manier van geschilbehandeling (eenheid van procedure en uitvoering).  Zo is de lijn van uitspraken van de commissies geborgd (eenheid van jurisprudentie). De uitspraken worden gepubliceerd op de website en zijn toegankelijk voor ondernemer en consument

Kolomblokken 3 op...