Geschillencommissie

Voordelen onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie

Wat zijn de voordelen van een onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie?

De Geschillencommissie Waterrecreatie is sterk in het snel, zorgvuldig en onpartijdig oplossen van klachten en geschillen. De uitspraak is bindend zonder tussenkomst van een rechter.

Kolomblokken 3 op...