Serieuze geschillen

Serieuze geschillen

Serieuze geschillen

Geschilbehandeling door de geschillencommissie is laagdrempelig. Om te voorkomen dat consumenten een procedure starten terwijl er eigenlijk geen geschil is, zijn er aan het begin van de procedure stappen (filters) ingebouwd.

Hierdoor starten alleen mensen met serieuze geschillen het traject. Voorbeelden van dergelijke stappen zijn:

  • het invullen van een intakeformulier met vragen waarmee zaken die buiten het werkterrein van de geschillencommissie vallen worden uitgesloten
  • het betalen van het klachtengeld
  • de eventuele depotstorting

Laagdrempelige toegang voor consumenten en ondernemer

De Geschillencommissie biedt een makkelijke toegang tot het starten van een procedure. De kosten zijn laag. De procedure van De Geschillencommissie verloopt digitaal. Consumenten kunnen 24 uur per dag hun klacht online indienen, maar wanneer gewenst ook per post. Er is geen advocaat nodig, partijen kunnen zichzelf vertegenwoordigen. 

Digitaal traject

Wanneer een consument een klacht heeft ingediend, opent De Geschillencommissie een digitaal dossier waar ondernemer en consument met een eigen inlogcode op elk moment en vanaf elke plek toegang toe hebben. De ondernemer en consument krijgen digitaal een signaal welke stap op welk moment te nemen. De uitspraak wordt digitaal en per post verzonden. De uitspraken worden op de website van de Geschillencommissie getoond in het uitsprakenregister. Meer informatie is te vinden op de website van De Geschillencommissie.

Kolomblokken 3 op...