Motorstoringen

Motorstoringen

Motorstoringen komen vaak voor. En met name op het meest ongewenste moment. De verschillende motoren komen allemaal met hun eigen storingen. Buitenboord, binnenboord, diesel, benzine of elektrisch. HISWA Erkende Jachtservicebedrijven helpen je met alle storingen.

Motorstoringen

De HISWA Erkende Jachtservicebedrijven zijn van alle markten thuis. Ook voor kwesties met betrekking tot de motor van je boot. Zo kan een HISWA Erkend Jachtservicebedrijf de motor van je boot preventief checken om storingen te voorkomen, maar natuurlijk ook als het kwaad al geschied is.

Binnenboord of buitenboord? Diesel of benzine? Of zelfs elektrisch? Er zijn veel factoren om rekening mee te houden als het gaat om het voorkomen van storingen in de motor van je boot. Wanneer het om verbrandingsmotoren gaat zijn er een aantal veelvoorkomende storingen die gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Zo lopen filters vaak vol met bacteriën door vervuiling van de brandstof. Hierdoor krijgt de motor onvoldoende brandstof toegevoerd en zal deze stilvallen. Dat gebeurt meestal wanneer je de motor juist het hardste nodig hebt! Het is dus belangrijk de tanks te laten controleren op bacteriegroei of te laten reinigen en regelmatig de filters te controleren. Ook kan je bacteriegroei voorkomen door een toevoeging aan de brandstof te doen die dit tegengaat. Een andere storing die vaak voorbijkomt is een kapotte impeller. Hierdoor kan er onvoldoende koelwater opgezogen worden waardoor het risico ontstaat dat motor oververhit raakt. Het is dus verstandig de impeller bij elke winterbeurt te laten controleren door een HISWA erkend of gecertificeerd jachtservice bedrijf.  
Bij elektromotoren komt het voor dat accu’s niet goed onderhouden worden. Dit geeft op den duur ook kans op storingen, of zelfs gevaarlijke situaties waarbij gassen kunnen vrijkomen die levensbedreigend kunnen zijn. Hoe kan je problemen voorkomen? Bij een HISWA Erkend Jachtservicebedrijf kan je jouw motor laten onderhouden. Zo neem je de kans op storingen voor een groot deel weg. Dit kan bijvoorbeeld als je je boot wegbrengt naar de winterstalling.
Zelf kan je ook een hoop doen om narigheid te voorkomen. Check regelmatig de olie in je motor en je filters. Ga je voor lange tijd niet varen? Zorg dat de brandstoftank vol is na de laatste keer varen. Dit verkleint de kans op bacteriegroei.

Veelgestelde vragen over motorstoringen