Zorgeloos varen Aansprakelijkheid en verzek...
Zorgeloos varen

Aansprakelijkheid en verzekering

Aansprakelijkheid en verzekering

Hoe zit het met de aansprakelijkheid en het risico als je een boot huurt?

Aansprakelijkheid en verzekering

Ondanks alle goede zeemanskunsten van jou en je bemanning kan er toch schade ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een aanvaring. Dit kan schade aan het eigen schip tot gevolg hebben, maar ook aan een andere boot of zelfs het milieu omdat de boot gezonken is. Dan komt de vraag: wie is daarvoor aansprakelijk?

De wet kent een algemene bepaling waarin staat dat een partij die tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit overeenkomst verplicht is de schade die de andere partij daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend (artikel 6:74 BW).

Is er sprake van huur dan geldt dat alle toerekenbare schade aan het gehuurde geacht wordt voor rekening te zijn van de huurder (artikel 7:218 BW).

Schade aan derden

Tot zover de schade aan het eigen schip. Hoe zit het nu bij schade aan derden? In dat geval geldt het uitgangspunt dat niet de schipper/bemanning van het schip, maar de eigenaar als aansprakelijke partij wordt beschouwd. De eigenaar zal die schade vervolgens wel kunnen verhalen op de huurder van het schip wanneer deze zich niet als goed huurder heeft gedragen en dus schuld heeft aan de schade (artikel 7:213 BW).

Tekst: mr. Maeike Woelinga van Scheepsrechtadvocaten, zelf ervaren watersporter.

Veelgestelde vragen

 • Is er een verzekeringsplicht bij bootverhuur?

  Bij schepen geldt niet zoals bij auto’s dat er een verzekeringsplicht is. Dit betekent dat een (particuliere) verhuurder ook een schip kan verhuren dat niet verzekerd is. Bij HISWA aangesloten bedrijven moeten op grond van de door hen verplicht gehanteerde HISWA Algemene Voorwaarden het schip afdoende verzekeren. In deze voorwaarden is ook bepaald dat het risico van de huurder is beperkt tot de schade die niet gedekt is door de verzekering. In de praktijk betekent dit dat je als huurder slechts aansprakelijk bent tot het bedrag van het eigen risico. In de meeste gevallen is dit gelijk aan de te betalen borgsom.

 • Valt de boot die ik huur onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)?

  De meeste mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP), ook wel WA genoemd. Deze dekt echter alleen schade veroorzaakt met een klein vaartuig. Omdat de AVP is bedoeld voor het gewone huis, tuin en keukenwerk geeft de AVP wel dekking bij het varen met kano’s, roeiboten en zeil- en surfplanken, en een beperkte dekking bij het varen met zeilboten met een zeiloppervlak tot maximaal 16m2 en/of een motor onder de 4 pk. Daar vallen de meeste huurboten niet onder. Maar let op, schade aan het eigen gehuurde schip is ook niet altijd gedekt door de eigen AVP.   

 • Wat moet ik doen in geval van schade aan mijn boot?

  Een leuke vakantie kan alsnog een vervelend staartje krijgen als bij terugkomst de huurder door de verhuurder wordt aangesproken voor een schade die volgens de huurder al aanwezig was. Om misverstanden hierover te voorkomen is het  verstandig om vooraf samen met de verhuurder het schip goed te controleren op eventuele schade en zo nodig foto’s te maken. Heb je wel schade gevaren meld dit dan altijd aan de verhuurder of nog beter bel hem of haar van tevoren even op zodat dit bij terugkomst rustig en in goed overleg kan worden afgehandeld. Je bent echt niet de eerste die een foutje maakt hoor, het kan de beste overkomen!

 • Ik ben nog geen 18, mag ik wel een boot huren?

  Ja, dat mag. Jongeren onder de 18 jaar mogen een overeenkomst aangaan, waarvan dit in normaal economisch en maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Het huren van een open boot hoort daar ook bij. Wettelijk gezien is de minimum leeftijd voor het zelfstandig besturen van een motorboot zonder toezicht gesteld op 12 jaar (geen snelle motorboot, dus zonder vaarbewijsplicht). Dus het aangaan van een huurovereenkomst voor een open boot is voor bijvoorbeeld een 16- of 17-jarige niet ongebruikelijk. 

  Staan je kinderen op de polis?
  Bij eventuele schade is het belangrijk je te realiseren dat 16- en 17-jarigen zelf aansprakelijk zijn en niet hun ouders. In de praktijk staan zij op de polis aansprakelijkheidsverzekering van de ouders maar het kan geen kwaad om dit even na te kijken. Ben je jonger dan 16 jaar dan worden zij beschermd door de wet en zijn ouders in meer gevallen aansprakelijk voor schade. 

  Verhuurder beslist
  Natuurlijk is het altijd de verhuurder die beslist of hij zijn boten wil verhuren aan jongeren onder de 18 jaar. Neem van te voren dus altijd even contact op om teleurstellingen te voorkomen.