Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > oktober 2018 > HISWA-cao: advies voor salarisverhoging

HISWA-cao: advies voor salarisverhoging

4-10-2018

Deze zomer berichtte HISWA Vereniging over het uitblijven van een akkoord over de HISWA-cao. Hierop hebben HISWA en SZS, de branchevereniging voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers, veel reacties ontvangen. Bedrijven betreuren de opstelling van de bonden en hebben aangegeven graag iets te doen voor de medewerkers, ondanks het uitblijven van een cao-akkoord. De HISWA-cao commissie geeft een advies aan alle HISWA-cao bedrijven om zelfstandig de salarissen van de werknemers te verhogen met 1,5%. Dit met ingang van 1 oktober 2018 of zo spoedig mogelijk daarna.


Cao-partijen proberen al ruim een jaar een akkoord te bereiken over een nieuwe cao. Helaas is dat tot op heden niet gelukt. HISWA en SZS stellen dat een goede cao belangrijk is, maar dit betekent niet dat de commissie akkoord moet gaan met een looneis van 3,5% van de bonden FNV en CNV. Deze eis is te hoog voor onze branche. HISWA en SZS vinden dat werknemers niet de dupe mogen worden van het uitblijven van een nieuwe cao en adviseert daarom tot salarisverhoging.


Wanneer een nieuwe cao wordt afgesloten, zal deze loonsverhoging centraal worden verrekend met de nieuwe loonsverhoging opgenomen in de cao. De cao commissie adviseert u geen andere loonrondes of eenmalige uitkeringen door te voeren die afwijken van dit advies.


Een positief signaal

Ook al blijft een nieuwe cao voorlopig nog uit, is het goed om een positief signaal af te geven als blijk van waardering voor de werknemers. Tijdens de economische crisis zijn bedrijven ernstig getroffen en daarmee ook de werknemers. Ook al hebben weinig bedrijven niet daadwerkelijk mensen ontslagen, zijn bedrijven wel geneigd geweest om gebruik te maken van hun reserves. Het ene bedrijf meer dan het andere. Momenteel hebben sommige bedrijven zelfs wellicht betere resultaten dan voorgaande jaren. Dit neemt echter niet weg dat de toekomst onzeker is. De Brexit en escalerende mondiale handelsoorlog hebben effect op de sector.


De cao commissie vindt de verhoging van het salaris met 1,5% daarom op dit moment gegrond. HISWA Vereniging blijft graag op de hoogte van wat er speelt in uw bedrijf op het gebied van personeel. Wilt u een reactie geven op dit bericht? Dit kan per e-mail naar Herbert van Oord, manager arbeidsmarkt, via h.van.oord@hiswa.nl.