Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > november 2018 > Provincie Flevoland pakt overlast waterplanten aan

Provincie Flevoland pakt overlast waterplanten aan

20-11-2018

Op 14 november is de programmabegroting 2019 van de provincie Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. Hiermee is budget beschikbaar gekomen voor de komende vier jaar voor de aanpak van de overlast van waterplanten. De hoogte daarvan bedraagt 180.000 euro per jaar.

"Nadat wij een flinke lobby hebben gevoerd om geld bij de provincie los te krijgen, zijn wij blij met deze toezegging", aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. "Om de overlast aan te pakken dient er ieder vaarseizoen op tijd en voldoende gemaaid te worden. Dat kost veel geld. Gemeenten rond de Randmeren en het IJmeer betaalden de afgelopen jaren al hieraan mee en ook provincie Noord-Holland trok de portemonnee. Afgelopen zomer betaalde ook Flevoland last minute nog een bedrag. Het is fijn dat Flevoland nu voor vier jaar aansluit met de toegezegde bijdrage, zodat het maaibudget op tijd bekend is".

In de provinciale notitie licht de provincie toe dat zij samen met haar gebiedspartners waterrecreatie stimuleert door een aanvaardbaar beheer van waterplanten en in te zetten op structurele oplossingen. Van de toegezegde 180.000 euro is 120.000 euro bestemd voor het maaien van waterplanten binnendijks (vaarten) en buitendijks (IJmeer, Gooimeer, Wolderwijd, Veluwemeer en Eemmeer), 30.000 euro voor structurele oplossingen zoals verdiepen (Eemmeer) en 30.000 euro voor proceskosten.