Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > november 2018 > BTW stijgt per 1 januari 2019

BTW stijgt per 1 januari 2019

28-11-2018

Per 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6% naar 9%. Het is van belang dat u zich voorbereidt op deze tariefsverhoging. Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat het lage tarief stijgt naar 9%. Oorspronkelijk was het voorstel luxe diensten en goederen naar 21% te brengen, zoals sportbeoefening, cultuur, dag- en verblijfsrecreatie en chartervaart. Door lobby van de branches waaronder HISWA via VNO NCW en MKB Nederland koos het kabinet voor een algemene verhoging naar 9% voor alle diensten en producten.


Het is vrijwel zeker dat deze verhoging wordt ingevoerd, maar de Eerste en Tweede Kamer moeten formeel nog besluiten.


Andere prijzen

De verhoging van het lage btw-tarief betekent concreet dat een aantal producten en diensten die u als watersportondernemer aanbiedt duurder worden. Denk aan het zeilinstructie, nachtverblijf, verhuur van open vaartuigen (behalve motorboten), levering van gasflessen, water, elektra, voedsel, dranken en lectuur. Deze verhoging kunt u uiteraard doorbelasten aan uw klanten door uw prijzen aan te passen.


Het nieuwe tarief heeft impact op:
• De administratie
• De prijzen van goederen en diensten
• De facturatie en BTW-aangifte bij de jaarovergang.

• Reserveringen en offertes


Concreet betekent dit dat uw facturatie en kassasystemen moeten worden aangepast. Ook zult u prijslijsten en de website moeten aanpassen. Reserveringen en offertes voor 2019, waarvan de betaling ook in 2019 gaan plaatsvinden worden ook tegen 9% belast.


Geen naheffing

Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de verhoging van het lage btw-tarief. Daarom zal de belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een reservering voor zeilcursus of accommodatie die vooraf betaald is, terwijl de cursus of overnachting pas in 2019 plaatsvindt. Voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9% tarief.


Verhoging geen goede zaak

De btw is een heffing op de consumentenprijs. Dit betekent dat verkoopprijzen voor de consument 3% duurder worden. Tegenover deze hogere belastingopbrengst stelt het Kabinet lagere inkomstenbelasting en lagere winstbelasting voor ondernemers. Het Kabinet verhoogt nu eerst in 2019 het lage btw-tarief. HISWA Vereniging vindt dit geen goede zaak, omdat de compenserende maatregelen gelijktijdig moeten plaatsvinden. Voor nu is het belangrijk u over deze ontwikkeling te informeren, zodat u zich kunt voorbereiden.


Meer informatie over btw vindt op u op www.ondernemersplein.nl en in de BTW almanak van HISWA. De Almanak wordt eind dit jaar door HISWA aangepast aan de nieuwe regelgeving.