Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > mei 2018 > Innovatiesubsidie Overijssel binnen half jaar benut

Innovatiesubsidie Overijssel binnen half jaar benut

29-5-2018

Toeristische ondernemers binnen de provincie Overijssel hebben dankbaar gebruik gemaakt van de regeling binnen het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers. Er was plaats voor 125 ondernemers om aan de slag te gaan met innovatie middels vouchers met een waarde van 6.000 euro. In december van het afgelopen jaar werd dit gepresenteerd en ruim vier maanden later is het aantal plekken vergeven. “Met dit pragmatisch programma zorgen we ervoor dat onze ondernemers een duwtje in de rug krijgen om te blijven innoveren”, aldus Jan Ybema van HISWA Vereniging en tevens de ‘architect’ achter het innovatieprogramma.

De brancheorganisaties HISWA, RECRON, KHN en Marketing Oost zijn onder de vlag van Gastvrij Overijssel, de netwerkorganisatie voor de Overijsselse vrijetijdseconomie, uitvoerders van het provinciale programma. De brancheorganisaties hebben adviseurs aangesteld om ondernemers te begeleiden tijdens het innovatietraject. “Het gaat om intensieve trajecten, waarbij ook van de ondernemer een financiële en personele bijdrage wordt gevraagd”. Een gemiddeld traject neemt naar verwachting ruim een jaar in beslag. Aan het programma doen diverse jachthavens en verhuurbedrijven mee.


Internationaal
Het in te zetten budget en de eigen investering van de ondernemer varieert en hangt samen met de gekozen richting van innovatie. Er zijn ondernemers die aan de slag gaan met nieuwe businessconcepten voor de internationale markt of bedrijfsopvolging en ook duurzaamheid is een terugkerend thema. De creativiteit die dit project losmaakt is volgens HISWA, RECRON en KHN groot. Ideeën die op de plank lagen worden nu versneld in gang gezet. De branches zien dan ook een grote investeringsbereidheid bij de ondernemers die zich al eerder vertaalde in goede toeristische rapporten met substantiële groeicijfers voor de provincie. Met name de toenemende focus op Duitsland is branchebreed voelbaar.


Kennis en onderzoek
Naast de 125 ondernemers die participeren in het 'TOTO'-traject, worden diverse hoogwaardige workshops georganiseerd die ook voor niet-deelnemers toegankelijk zijn. Vanuit de brancheverenigingen wordt gekeken naar de behoefte van ondernemers. Ybema: “Binnenkort staat logischerwijs de praktische invulling van de AVG nog op de planning. Later in het jaar organiseren we een bijeenkomst over het optimaliseren van de 'guest journey' en het verhogen van herhalingsbezoeken. Daarnaast starten we aantal onderzoeken op waarmee we de vrijetijds economie in Overijssel naar een hoger plan kunnen tillen. Op deze wijze willen we de volledige sector de mogelijkheid geven te profiteren van dit programma.”