Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > maart 2019 > Uw provincie, uw belang

Uw provincie, uw belang

12-3-2019

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens de Gedeputeerde Staten. Deze gedeputeerden vormen met de Commissaris van de Koning het bestuur van de provincie. De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Breng daarom uw stem uit.


De provincie is vergunningverlener en hebben invloed op bestemmingsplannen. Het is de provincie die bepaalt waar (hoofd)wegen, spoorweg- en scheepvaartverbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Ook is ze verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater en moet ze zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit. Tevens op thema’s als de energietransitie, het topsectorenbeleid, bruisende steden, beleid voor recreatie en toerisme en het techniekpact kunnen provincies voor het bedrijfsleven een rol spelen. De regio wordt steeds belangrijker omdat het Rijk veel dossier aan de regio’s overlaat.


Samen met VNO-NCW, MKB Nederland, Gastvrij Nederland, RECRON en partners in de watersportsector behartigt HISWA Vereniging de belangen van ondernemers in de jachtbouw en watersportsector. Speerpunten zijn daarbij het vaarwegenstelsel, nautische infrastructuur, duurzaamheidsbeleid, recreatiebeleid, lokale lasten, vergunningenbeleid en de omgevingsvisies en -plannen die door de provincies en gemeenten worden opgesteld.


Om te kijken welke partij bij uw visie als ondernemer in de watersportsector past, kunt u gebruik maken van www.mijnstem.nl.


Meer weten over de Provinciale Staten?
PDF-bestandDownload brochure Verkiezingen Provinciale Staten
PDF-bestandDownload brochure Provincie: De Regionale Regisseur