Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > januari 2019 > Vaarverbinding Hilversum-Loosdrecht positief

Vaarverbinding Hilversum-Loosdrecht positief

30-1-2019

In de commissie Ruimte en Economie van gemeente Wijdemeren op 16 januari jl. liet HISWA Vereniging zich via inspraak positief uit over de nieuwe verbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse Plassen. Hiermee wordt een korte vaarroute gecreëerd. Deze verbinding is hét voorbeeld van een kansrijk project uit het Gebiedsakkoord. Het draagt enorm bij aan de versterking van het waterrecreatieproduct door meer beleving van de mooie natuur vanaf het water mogelijk te maken. Daarbij wordt ingespeeld op een veranderende vraag vanuit de markt.


HISWA heeft aangegeven dat de waterrecreatie een voorkeur heeft voor een verbinding via de oostelijke kant van de Loenenveense Plas. Het is van belang alle alternatieven tegen het licht te houden. Afspraken zoals gemaakt in het Gebiedsakkoord mogen niet uit oog worden verloren. Daar waar verschillen van inzicht zijn tussen belangengroepen zal worden gekeken naar oplossingen, zoals elektrisch varen en een gedragscode voor waterrecreanten.

De commissie heeft gevraagd om een extra informatiebijeenkomst te organiseren voor vaststelling van het verdere proces in de gemeenteraad. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 28 februari en is openbaar, maar niet bedoeld voor inspraak.