Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > januari 2019 > Toiletwaterlozing actueel in Tweede Kamer

Toiletwaterlozing actueel in Tweede Kamer

31-1-2019

Op initiatief van D66 zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over vuilwaterlozingen. De minister staat het lozen van toiletwater na zelf zuiveren aan boord toe, eerst in het huidige besluit later in het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De ministeriële regeling wordt uitgeschreven en wordt in april 2019 verwacht.


Verder wordt er geïnvesteerd in de handhaving op een goede werking van innamestations. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (verwacht per 2021) wordt zo aangepast dat er controle kan plaatsvinden in de kajuit aan boord van pleziervaartuigen. HISWA Vereniging is tegenstander van de mogelijkheid om aan boord binnen te mogen treden, omdat dit niet in verhouding staat tot het delict van de illegale lozing. Nader bestudeerd wordt de mogelijkheid om de (overboord-)afsluiters aan boord te verzegelen. Is deze verzegeling verbroken, zonder dat het vaartuig de territoriale wateren heeft verlaten, dan zal dat strafbaar zijn. Hierover heeft D66 in een motie verzocht om de verzegeling snel te bewerkstelligen. Op de VVD na, hebben alle partijen ingestemd.

Eisen effluent

De eisen aan het effluent betreffen alleen E-coli en Enterokokken. HISWA heeft zich sterk gemaakt om niet de waarden van Fosfaat en Nitraat mee te nemen, dit lijkt voor toepassing in pleziervaartuigen een onhaalbare eis. De waarden zijn gebaseerd op de zwemwaterrichtlijn, een zogenaamde ‘aanvaardbare kwaliteit’ (900 c.q. 330, 90 percentiel). Er worden nog eisen aan de borging van de zuiveringsinstallatie gesteld, HISWA is betrokken bij deze certificatie-eisen.

De sector is aan zet

De verzegeling, zoals bedoeld in de motie van D66, moet nog worden uitgewerkt. HISWA is hier geen voorstander van, in de overtuiging dat naleving beter wordt als er goede en betaalbare zuiveringssystemen op de markt komen. Hiervoor is nu de sector aan zet. HISWA-leden kunnen meer informatie krijgen bij Jeroen van de Heuvel via j.van.den.heuvel@hiswa.nl.