Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > januari 2019 > Grote zorg over bediening Haringvlietbrug

Grote zorg over bediening Haringvlietbrug

17-1-2019

HISWA Vereniging heeft mede namens Watersportverbond en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers haar grote zorg geuit bij Rijkswaterstaat over een onlangs genomen besluit waarbij het bedieningsregime van de Haringvlietbrug verder wordt versoberd. De meest in het oog springende wijziging met vergaande consequenties is het schrappen van de bediening op werkdagen om 15.30 uur (en vrijdag om 15.45 uur). Gevreesd wordt dat de kwaliteit van het vaargebied rondom de Haringvlietbrug wordt aangetast en dat het watersportbedrijfsleven schade gaat lijden.

Aanleiding voor de aanpassingen zijn de resultaten uit een door Rijkswaterstaat uitgevoerd onderzoek waarin een aantal scenario’s werd voorgesteld. HISWA adviseerde destijds om de bediening niet verder te versoberen en stelt nu dat er bij het nemen van het besluit niet geluisterd is naar haar advies en dat in het algemeen de waterrecreatiesector onvoldoende is betrokken.


HISWA dringt aan op een heroverweging van het besluit en verwacht op korte termijn een gesprek op directieniveau om te komen tot een constructieve oplossing.