Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > januari 2018 > Eerste resultaten enquête waterplantenoverlast bekend

Eerste resultaten enquête waterplantenoverlast bekend

25-1-2018

HISWA Vereniging inventariseert onder haar leden in het IJsselmeergebied de schade die bedrijven hebben opgelopen als gevolg van de overlast van waterplanten. Vanaf eind december staat een enquête online die vraagt naar de gemiste omzet en gemaakte onkosten in 2017. Ook wordt er gevraagd naar de toekomstverwachting in het geval er niet (meer) gemaaid gaat worden. Ondernemers die last ervaren kunnen de enquête hier invullen.


Intussen wordt er door regionale overheden, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterrecrecreatiesector gewerkt aan een plan voor het IJsselmeergebied om de overlast de komende vijf jaar terug te dringen. Naast maatregelen als maaien, zijn ook verdiepen en zoneren een optie.


Meld uw schade

Hoewel iedere overheid inmiddels op de hoogte is van het feit dat het watersportbedrijfsleven schade lijdt als gevolg van de waterplantenproblematiek, is het nodig om inzichtelijk te maken hoe groot die schade is. Met actuele cijfers van het bedrijfsleven kan onderbouwd aangetoond worden dat het om een ernstige zaak gaat waarbij langer wachten onomkeerbare en grote nadelige gevolgen heeft.


Eerste resultaten

De eerste resultaten van de enquête geven aan dat er bij watersportbedrijven bedrijven gevestigd in de Randmeren, het IJmeer en het Markermeer in 2017 schades zijn geleden. Deze variëren van 10.000 tot 100.000 euro. Het opzeggen van vaste ligplaatsen in het water en op de wal, teruglopende inkomsten van de verhuur en minder passanten leveren hieraan de grootste bijdrage.

Ook zijn er als gevolg van de overlast op veel plaatsen extra kosten gemaakt, zoals vergoeding van schade aan motoren en tegemoetkomende kortingen.

Ondernemers zien de toekomst zeer somber in indien de problematiek niet (verder) wordt aangepakt. Het imago van de getroffen gebieden is ernstig aangetast. Door voldoende aanbod in andere vaargebieden, verdwijnen watersporters blijvend uit het gebied.