Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > februari 2019 > Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2019

Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2019

11-2-2019

Vanaf januari 2019 is een aantal zaken in de wet- en regelgeving gewijzigd voor personeel en arbeid. Hieronder de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen op een rij:


Extra geboorteverlof voor vaders

Er is een nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Vanaf 1 januari 2019 krijgen werknemers één werkweek betaald verlof als hun partner is bevallen. De vrije dagen kunnen meteen na de bevalling worden opgenomen of verspreid over de eerste vier weken na de geboorte.


Verhoging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon voor volwassen en het minimumjeugdloon zijn gestegen op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 22 jaar bedraagt € 1.615,80 bruto per maand bij een volledig dienstverband. Werknemers jonger dan 22 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van hun leeftijd en situatie.


Verhoging wettelijke transitievergoeding

Het maximale bedrag voor een transitievergoeding is vanaf 1 januari 2019 € 81.000. Werknemers met een inkomen van € 81.000 per jaar of meer kunnen aanspraak maken op een hogere transitievergoeding, namelijk het loon over twaalf maanden.


Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2019 met vier maanden omhoog. Daarmee komt de AOW-leeftijd nu uit op 66 jaar en vier maanden. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021.


Nieuwe looncriteria voor kennismigranten

Kennismigranten moeten voldoen aan bepaalde looncriteria voordat zij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende minimum bruto looncriteria per maand (exclusief 8% vakantiegeld):
- Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.299
- Kennismigranten van 30 jaar en ouder: € 4.500

- Recentelijk in Nederland afgestudeerde migranten: € 2.364


Tijd-voor-tijdregelingen

Vanaf 1 januari is compensatie voor overwerk in de vorm van een tijd-voor-tijdregeling niet langer mogelijk, tenzij de cao dit wél toestaat. In de HISWA-cao is een tijd voor tijd regeling wél mogelijk. U mag hiervan afwijken in overleg met de medewerker. Als hierover geen afspraken zijn gemaakt in de cao, dan geldt de hoofdregel dat voor elk gewerkte uur tenminste het minimumloon moet worden betaald. Bij een nul-urencontract is compensatie in vrije tijd voor overwerk helemaal niet meer mogelijk.