Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > december 2018 > Voorbereid zijn op ongevallen kán

Voorbereid zijn op ongevallen kán

11-12-2018

De eerste HISWA BHV-training vond plaats op 7 november jl. op het praktijkcentrum voor bedrijfshulpverlening van Crisicom in Amersfoort. Zeven deelnemers deden mee aan het programma dat bestaat uit een stuk theorie en veel praktisch oefenen. Crisicom heeft in overleg met HISWA Vereniging een BHV-lesprogramma opgesteld met specifieke aandachtspunten voor de watersport. De volgende BHV-trainingen worden gehouden op 14 februari en 26 maart. Meld u nu aan.


Trainer Marny Ester is zelf enthousiast watersporter en mede om die reden geselecteerd voor het geven van de BHV-training aan watersportbedrijven. Tijdens de training wordt na een eerste kennismaking gestart met het delen van ervaringen ten aanzien van hulpverlening. Die ervaring is wisselend. Daar waar de een al wel eens een inzet heeft moeten doen, heeft de ander nog nooit iets meegemaakt. “Maar het is wel goed en fijn om iets te kunnen betekenen voor anderen, mocht dat aan de orde zijn”, zo wordt geconcludeerd. Een aantal risico’s op de werf en in de haven wordt door de deelnemers benoemd. “Er lopen vaak kinderen rond op de werf en in de haven, die kunnen zo in het water vallen.” “Wat dacht je van pensionado’s met hun sloep. Ook zij lopen risico’s gezien hun leeftijd.”


Programma voor watersport

Het lesprogramma is afgestemd op de watersport. Zo is er onder andere aandacht voor het verlenen van eerste hulp bij verdrinking, onderkoeling en oververhitting. Maar ook voor het blussen van een beginnende brand of het ontruimen van het bedrijf. Binnen in het leslokaal wordt de Heimlich-greep geoefend. Buiten wordt geoefend met het blussen van een beginnende brand.


Nut en noodzaak

Nut en vooral ook noodzaak van het direct en adequaat kunnen verlenen van eerste hulp is na de training de deelnemers eens te meer duidelijk. Collega’s leggen zij alvast de volgende vragen voor: “Stel, iemand valt te water van een bootsteiger of een kind verslikt zich in een speeltje. Wat doe je dan? Een jachteigenaar snijdt zich in zijn hand. Ben jij voorbereid? Weet jij wat je moet doen?” Het zijn zomaar drie voorbeelden. Voorbereid zijn kán, dat is de boodschap. “Als gastheer moet ik ervoor zorgen dat een klant zich veilig voelt. Ik vind het belangrijk en een prettig idee dat ik zowel tijdens werk als in andere situaties iets nuttigs kan doen in noodsituaties,” aldus een deelnemer.


Heeft u voldoende BHV-ers?

Alle bedrijven in Nederland zijn volgens de Arbowet verplicht om voldoende BHV-ers op te leiden. Een noodsituatie komt voor in elk bedrijf. Heeft u al een goed opgeleide BHV-er binnen uw bedrijf? Volg de BHV-training op 14 februari of 26 maart. Lees hier meer over aanmelden en kosten.