Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > december 2018 > Lichte stijging pensioenpremies HISWA-cao

Lichte stijging pensioenpremies HISWA-cao

11-12-2018

Sociale partners stelden op woensdag 5 december jl. de pensioenpremies vast voor 2019. Er vindt een lichte stijging plaats. De pensioenpremies worden in 2019 gesteld op 25,4% voor de basisregeling en 28,1% voor de excedentregeling. Werkgevers en werknemers betalen elk 50% van deze premie.

Sociale partners hebben tevens een afspraak gemaakt, dat de premies niet verder mogen stijgen dan 26%. Als er toch een hogere premie nodig is, dan versobert de pensioenuitkering.


De benodigde pensioenpremies worden vastgesteld op basis van cijfermateriaal, aangeleverd door een actuaris. De pensioenpremies zijn kostendekkend.


HISWA Vereniging voert als één van de sociale partners de onderhandelingen namens de werkgevers van bedrijven in de watersportindustrie. Ondanks het uitblijven van een akkoord over de HISWA-cao tot nu toe konden sociale partners gelukkig wel een afspraak maken over de pensioenpremie.