Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > augustus 2012 > Windturbines funest voor watersport

Windturbines funest voor watersport

28-8-2012

De recreatiesector vreest voor de teloorgang van het Friese IJsselmeergebied als er in de nabije toekomst een fiks aantal windturbineparken worden gebouwd. De bouw van de windturbines is het gevolg van landelijk beleid: Nederland heeft als doel om in 2020 6000 Megawatt aan windenergie te realiseren. De Provincie Friesland moet daarvan 400 Megawatt opbrengen.


In het IJsselmeer zijn zeven locaties aangewezen voor grootschalige windmolenparken. Het IJsselmeer wordt daardoor minder aantrekkelijk voor watersport. HISWA Vereniging – brancheorganisatie van de watersportindustrie - vindt windturbineparken meer passen op bedrijventerreinen en op zee.

Jan Ybema, regiomanager Noord bij HISWA Vereniging: β€œDe impact voor de waterrecreatie is groot als de bouw doorgaat. In Friesland, zoals in Makkum, sloegen de plannen in als een bom. Straks kunnen watersporters nergens meer varen op het IJsselmeer zonder aan te kijken tegen gigantische windturbines die een tiphoogte hebben van 200 meter. Dat is maar liefst 160 meter hoger dan de Oldhove in Leeuwarden. Het is van belang dat in alle Milieu Effect Rapportages de economische gevolgen voor windmolenparken in het IJsselmeer volwaardig worden meegewogen. Bijna een kwart van de Nederlandse watersport, 36.000 ligplaatsen verdeeld over 230 jachthavens, is in en rondom het IJsselmeer te vinden. De sector zet in dit gebied 730 miljoen euro per jaar om. Het Rijk kan alternatieve schone energiebronnen overwegen. Waarom geen zonnecellen op de 30 kilometer lange Afsluitdijk?”

Eind van het jaar moet de Provincie Friesland richting het Rijk kleur bekennen. HISWA Vereniging kaart deze problemen daarom aan bij de Friese politiek en vraagt hen om rekening te houden met de grote watersportbelangen.