Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > april 2019 > Boetes Arbowet omhoog

Boetes Arbowet omhoog

10-4-2019

Bij het niet naleven van de Arbowet horen boetes. Zo staat in de Arbowet dat elk bedrijf verplicht is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak uit te voeren. Op het niet hebben van de RI&E stond al een boete. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nu voornemens deze boete te verhogen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.


Van Ark stelt dat de RI&E de basis vormt voor het waarborgen van gezond en veilig werken, samen met het bijbehorende Plan van aanpak. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft ze onder andere dat het ontbreken in veel bedrijven van een RI&E een aandachtspunt is, omdat hiermee de basis voor preventiemaatregelen ontbreekt. De naleving van deze verplichting uit de Arbowet kan en moet volgens haar beter.

Ook voor het ontbreken van de bijbehorende Plan van Aanpak gaat de boete omhoog. Het Plan van Aanpak vervult volgens de staatssecretaris namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. Heeft u geen RI&E Plan van aanpak? Dan kunt u direct een boete krijgen in plaats van eerst een waarschuwing.


Ondersteuning vanuit de overheid

Het verhogen van de boetes is een van de manieren om het belang van de Risico-inventarisatie en -evaluatie onder de aandacht te brengen bij de werkgever. Van Ark wil daarbij voorlichting en ondersteuning aan bedrijven geven bij het uitvoeren van een RI&E middels het Steunpunt RI&E en branche RI&E-instrumenten.


RI&E stroomschema

Elk bedrijf is dus verplicht een RI&E op te stellen. Met het RI&E stroomschema van ArboNed (HISWA Supplier) ziet u direct of u alles goed geregeld heeft. 


Workshop RI&E

HISWA Vereniging organiseert samen met Perspectief Groep (HISWA Supplier) op 18 september weer een workshop RI&E. Lees hier meer.