Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Actueel nieuws > Kavelbesluiten Windenergiegebied Hollandse kust ter inzage

Kavelbesluiten Windenergiegebied Hollandse kust ter inzage

25-1-2018

Vanaf 19 januari 2018 tot en met 2 maart 2018 liggen de kavelbesluiten III en IV ter inzage voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.


De kavelbesluiten zijn bekendgemaakt door middel van publicatie in de Staatscourant. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is tot en met vrijdag 2 maart 2018. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.


De kavelbesluiten, de MER’en en de andere onderliggende stukken zijn tot en met vrijdag 2 maart 2018 digitaal in te zien op www.bureau-energieprojecten.nl.


PDF-bestandDownload hier meer informatie het indienen van beroep.


Ontwerpbesluiten

De ontwerpkavelbesluiten hebben van 2 juni tot en met 13 juli 2017 ter inzage gelegen. Tot en met 13 juli 2017 was een ieder in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpkavelbesluiten.

Op de ontwerpkavelbesluiten zijn in totaal 11 zienswijzen en 1 reactie van betrokken overheden ontvangen. De zienswijzen en reacties zijn integraal te vinden in de inspraakbundel en de reactiebundel. In de kavelbesluiten aan het eind van de toelichting zijn de zienswijzen en reacties samengevat en is de reactie van het ministerie van Economische Zaken in overeenstemming met het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgenomen. De indieners van zienswijzen worden (ook) apart per brief geïnformeerd.


Eerdere besluiten 2016 en 2017

De kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn op 16 december 2016 ter inzage gelegd. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 december 2017 zijn die kavelbesluiten onherroepelijk.

Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten I en II en III en IV worden onder de rijkscoördinatieregeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee Hollandse Kust (zuid) voorbereid. De ontwerpbesluiten hiervoor hebben van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage gelegen.

In een gebied ten noorden van de bestaande windparken vindt tevens de voorbereiding van het kavelbesluit V voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) plaats, dat op meer dan 18,5 kilometer uit de kust van Noord-Holland is gesitueerd. Hiertoe heeft tot 29 mei 2017 de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau ter inzage gelegen.

Gelijktijdig heeft ook de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage gelegen. Kennisgevingen voor het net op zee Hollandse Kust (zuid en noord) en voor het kavelbesluit V voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) worden elk afzonderlijk gepubliceerd.

Meer informatie

Meer informatie over kavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en alle bijbehorende stukken vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Voor verdere informatie over windenergie op zee, zie www.windopzee.nl.

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag