Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Actueel nieuws > HISWA ondertekent Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

HISWA ondertekent Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

13-12-2017

21 organisaties -waaronder HISWA Vereniging- hebben op 6 december de handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar – door een verbetering van de waterkwaliteit - recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in tien jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied.

Naast het herstel van legakkers zullen er 800 ha nieuwe natuur en faunapassages aangelegd worden om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. De waterkwaliteit wordt verbeterd en het is de bedoeling om de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied aan te pakken. Zeer belangrijk voor de watersport is de aanpak van het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen aangepakt. Dit alles moet leiden tot een economische impuls voor de watersportsector.

De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:
De provincies Noord-Holland en Utrecht.
De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum.
Waternet.
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Plassenschap Loosdrecht e.o.
Regio Gooi en Vechtstreek.
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.
HISWA Vereniging
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron).
Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV).
Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek.
Vechtplassencommissie.
Toeristische Kanobond Nederland (TKBN).
Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP).
Vereniging Kievitsbuurten.

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door: Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en ANWB.

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag