Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Actueel nieuws > HISWA cao: wacht met tussentijdse uitkeringen en verhogingen

HISWA cao: wacht met tussentijdse uitkeringen en verhogingen

13-12-2017

De HISWA cao is al enige tijd verlopen. Op de achtergrond is HISWA Vereniging in nauwe samenwerking met de leden van de HISWA cao-commissie bezig met een nieuwe cao samen met SZS, de brancheorganisatie voor zeilmakers. Dit heeft inmiddels geleid tot één nieuwe gezamenlijke cao-tekst.


Deze maand onderhandelden HISWA en SZS twee keer met de bonden FNV en CNV over deze nieuwe cao. Er is overeenstemming over de nieuwe cao-tekst. Slechts een klein aantal punten vereist nog nadere uitwerking. Er is helaas nog geen overeenstemming over de lonen. De bonden willen extra overleg met hun organisaties en hun achterban. 


Het advies luidt op dit moment alle huidige afspraken in de cao te blijven volgen. Er is immers sprake van nawerking van de HISWA cao.

Daarnaast is het advies om op dit moment niet zelfstandig tussentijds salarisverhogingen door te voeren of eenmalige uitkeringen of bonussen uit te betalen in welke vorm dan ook. Tussentijdse verhogingen of uitkeringen kunt u namelijk niet verrekenen met latere afspraken in de cao over salarisverhogingen en eventuele eenmalige vergoedingen. Als u nu zelf een salarisverhoging doorvoert, moet u straks opnieuw een salarisverhoging doorvoeren bij een cao akkoord. Dit geldt ook voor vergoedingen. Dubbel dus. Niet verstandig, want kostenverhogend!

HISWA Vereniging en SZS wachten nu eerst met belangstelling de reacties van de bonden af. Deze verwachten we in januari 2018. Zodra er informatie bekend is, wordt u geïnformeerd.

Heeft u tussentijds vragen over de huidige HISWA cao of over de nieuwe HISWA- / SZS cao? Neemt u dan gerust contact op het Herbert van Oord, manager arbeidsmarkt, training & opleiding via: h.van.oord@hiswa.nl.

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag