Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Actueel nieuws > Goede stemming op HISWA Algemene Ledenvergadering

Goede stemming op HISWA Algemene Ledenvergadering

13-12-2017

Op de Algemene Ledenvergadering van HISWA Vereniging op 6 december jl. heerste een positieve stemming. Algemeen voorzitter Peter Brussel gaf een presentatie over het door leden en besturen opgestelde plan Koers 2025 met daarin een aantal aansprekende ambities. Kernvraag is wat de unieke rol van HISWA is voor de leden rekening houdend met turbulente marktontwikkelingen. HISWA moet zich profileren als een netwerkorganisatie voor de belangrijkste partijen in de watersport: de ondernemers, de consumenten en de werknemers/professionals. Deze drie partijen vormen samen de markt en zijn cruciaal voor het voortbestaan en de groei van de sector. Koers 2025 werd goed ontvangen door de aanwezigen.


Monica de Vast, directeur Jachthaven Andijk, is benoemd tot vice-voorzitter van HISWA Vereniging. Alexander Jonker, eigenaar van Jonkers Yachts, wordt lid van het Algemeen Bestuur uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de Afdeling Handel. Paul Hameeteman van Nova Yachting nam afscheid als lid van het Dagelijks Bestuur.


De leden verleende décharge aan het bestuur voor de jaarrekening 2016 en stelden de begroting voor 2018 vast. De contributie 2018 wordt niet verhoogd met uitzondering van een inflatiecorrectie. Tevens is het belang uitgesproken om de campagne Welkom op het water, waar alle leden aan bijdragen, voort te zetten. Rob van Zanten presenteerde namens de stuurgroep van Welkom op het water de resultaten van het tweede jaar van de marketingcampagne Welkom op het water. Het bereik van de campagne is in één jaar fors gestegen. Tot slot vertelde keynote speaker Tsjip Boersma, marketing director bij AkzoNobel, waarom en hoe AkzoNobel zich verbindt aan de Volvo Ocean Race.


Kijk voor alle stukken die zijn besproken tijdens de ALV op www.hiswa.nl/alv.


Klik hier voor de presentaties die tijdens de ALV zijn gegeven.

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag