Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Actueel nieuws > Enquête omgevingsvisie provincie Utrecht

Enquête omgevingsvisie provincie Utrecht

6-2-2018

Provincie Utrecht stelt een omgevingsvisie op. In het kader hiervan wordt de komende maanden gewerkt aan een lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving voor het grondgebied van de provincie Utrecht. Vanaf 23 januari gaat de provincie in gesprek met inwoners, bedrijven, overheden en belangenorganisaties. Ook HISWA Vereniging is hierbij betrokken.


Er is een online enquête beschikbaar over de belangrijkste kwaliteiten van Utrecht in relatie tot 2050. Ondernemers in Utrecht worden gevraagd om deze enquête in te vullen.


Vul de enquête hier in.

Op grond van de Omgevingswet moeten Provinciale Staten een provinciale Omgevingsvisie vaststellen. Deze Omgevingsvisie vervangt vier wettelijk verplichte strategische plannen voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is een politiek-bestuurlijk document met een integrale visie voor de ontwikkeling van de hele fysieke leefomgeving op lange termijn. De visie is dus geen optelsom van beleidsvisies van verschillende domeinen. De visie bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de leefomgeving en van het voorgenomen beleid, de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied. Samen is dit een zelfbindend document dat wordt vastgesteld door Provinciale Staten.

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag