Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Actueel nieuws > Beheerplan IJsselmeergebied ter inzage

Beheerplan IJsselmeergebied ter inzage

20-3-2018

Met het vaststellen van het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 9 februari 2018, treedt het plan in werking. Tegelijkertijd ligt het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied van 20 maart 2018 tot en met 1 mei 2018 ter inzage.


Tijdens deze inzageperiode kunnen belanghebbenden een beroep doen tegen het beheerplan of onderdelen daarvan. Belanghebbenden zijn degenen die een zienswijze op het ontwerpbeheerplan hebben ingediend. En degenen die, redelijkerwijs, niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht.


Het beroepschrift kan ingediend worden bij de rechtbank waar u gevestigd bent.


Ga voor meer informatie naar rwsnatura2000.nl.

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag