Naar de inhoud

Export


Uw onderneming is aangesloten bij HISWA Vereniging, ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport. Naast belangenbehartiging, projecten en diensten is de exportpromotie voor het superjachtcluster ondergebracht in een aparte HISWA commissie: HISWA Holland Yachting Group (HHYG). Een selecte groep bedrijven is actief in deze wereld.


Tijdens een HHYG bestuursvergadering, en later tijdens de HHYG bijeenkomst van 21 november, zijn vragen gesteld over de fusie per 1-1-2020 van HISWA Vereniging met RECRON, de organisatie van ondernemers in de vrijetijdssector. Vragen over de eventuele gevolgen van een fusie voor de HHYG commissie. Naar aanleiding van deze vragen heeft HISWA Vereniging een meerjarig werkprogramma opgesteld en gepresenteerd waarin de activiteiten, belangen en invloed van het superjachtcluster worden geborgd in de nieuwe fusieorganisatie HISWA-RECRON. Op het gebied van onder andere lobby, innovatie, human capital en exportpromotie (HHYG).


Het HHYG bestuur heeft na raadpleging van haar deelnemers besloten om naast de aansluiting bij HISWA(-RECRON) ook alternatieve mogelijkheden te beoordelen om de exportactiviteiten te borgen in het belang van de HHYG deelnemers. Om dit goed te kunnen afwegen is een enquête opgesteld. Het bestuur van HISWA Vereniging en Holland Yachting Group voeren samen deze korte peiling uit.


PDF-bestandDownload de enquête.


Meer informatie:
- Meer over de fusie HISWA-RECRON: www.hiswarecron.nl
- PDF-bestandConcept Werkprogramma Superyachtcluster
- PDF-bestandPresentatie Werkprogramma Superjachtcluster
- www.hiswahollandyachtinggroup.nl
- www.hiswa.nl/voor-bedrijven


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Er is een nieuwe versie van de Super Yacht Guide beschikbaar. Deze versie is een update van de in 2017 verschenen Super Yacht Guide. Hierin vindt u actuele informatie over export, wet- en regelgeving, milieu, fiscaliteit en de arbeidsmarkt.


HISWA Vereniging is als ondernemersorganisatie in de jachtbouw en watersport actief op het gebied van collectieve exportprogramma’s. Voorbeelden daarvan zijn HISWA Orange Yachting Group en HISWA Holland Yachting Group.


Maar exportprogramma’s staan niet op zichzelf. Dat is een onderdeel van een pakket aan programma’s om bedrijven te ondersteunen. Op het gebied van wet- en regelgeving, human capital, kwaliteitsverbetering, onderzoek en innovatie en (nautische) infrastructuur. Om zo de concurrentievoorsprong te behouden op de (inter)nationale markt. 

Een greep uit onze activiteiten is opgenomen in de nieuwe SuperYacht Guide update. Deze uitgave is een korte update van de eerder verschenen SuperYachtGuide.

U kunt als aangesloten ondernemer natuurlijk kosteloos gebruik maken van ál onze diensten en activiteiten. Zoals het bezoeken van één van de 50 netwerkbijeenkomsten en trainingen. Of gebruik maken van onze HR kennisbank of model overeenkomsten. Maar bovenal is HISWA Vereniging úw oor en uw stem in de provincie, Den Haag én internationaal om uw bedrijfsbelangen te borgen.

Heeft u vragen? Neem direct contact op met een van onze specialisten of via onze helpdesk.


Nieuw! Update Super Yacht Guide 2019

Er is een nieuwe versie van de Super Yacht Guide beschikbaar. Deze versie is een update van de in 2017 verschenen Super Yacht Guide. Hierin vindt u actuele informatie over export, wet- en regelgeving, milieu, fiscaliteit en de arbeidsmarkt.


PDF-bestandNIEUW! Download: Update Super Yacht Guide 2019

PDF-bestandDownload: Super Yacht Guide 2017---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Collectieve exportprogramma's

Als ondernemersorganisatie in de jachtbouw en watersport is HISWA Vereniging actief op het gebied van twee collectieve exportprogramma's: HISWA Holland Yachting Group en HISWA Orange Yachting Group. Deze programma's maken deel uit van een groter pakket om jachtbouw- en watersportbedrijven te ondersteunen. Denk aan zaken als wet- en regelgeving, human capital, milieu, kwaliteit, innovatie en nautische infrastructuur. Zo behouden we samen de concurrentievoorsprong op de internationale markt.


Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen komt dichterbij. De afdeling Export is er ten behoeve van uw informatie, belangenbehartiging en stimulering van het onderkennen en benutten van uw exportkansen. Dat betekent dat HISWA Vereniging niet alleen nieuwe markten onderzoekt en penetreert, maar u ook begeleidt en ondersteunt bij het betreden van reeds bestaande markten. De afdeling Export is er om u als HISWA-lid te begeleiden bij uw (eerste) stappen over de grens. Internationaal ondernemen heeft de toekomst. HISWA Vereniging staat daarom klaar om u te helpen bij de zaken die op uw pad komen wanneer u met uw bedrijf naar het buitenland wilt exporteren.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Waar bent u naar op zoek?

HISWA-lid? Ga direct naar

Relevante externe links


Meer informatie

HISWA Holland Yachting Group (superjachtbouw >24 meter) 

Jeroen Sirag     

06 10323268

j.sirag@hiswa.nl 

www.hollandyachtinggroup.com                                               


HISWA Orange Yachting Group (jachtbouw <24 meter)
Michael Steenhoff

06 53676080

m.steenhoff@hiswa.nl

www.yachtsholland.com


Ledenservice HISWA Vereniging
020 7051402

info@hiswa.nl