Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > HISWA Kennisbank > Dossiers > Milieu en veiligheid
 

Dossiers > Milieu en veiligheid


Hieronder vindt u een overzicht van alle dossiers over Milieu en Veiligheid. Klik op de titel voor het gehele dossier (alleen voor leden).

 
 • Antifouling

  In de eerste jaren van dit millennium was er veel te doen rond koperhoudende antifouling. Hoewel het sindsdien rustiger is in diverse media, staat het dossier niet stil.

   
 • Asbest aan boord

  Pleziervaartuigen vallen onder het Asbestverwijderingsbesluit als er asbest aan boord is toegepast of als dat redelijkerwijs te verwachten is.

   
 • Beheerplan IJsselmeergebied

  Rijkswaterstaat IJsselmeergebied stelt als voortouwnemer het Beheerplan Natura 2000 op, waarbij middels een sectorale benadering de recreatiesector is betrokken.

   
 • Cabomba

  Verschillende jaren ontvangt HISWA klachten van jachthavens in Loosdrecht over de groei van de waterplant Cabomba in de haven.

   
 • Gebiedsvisie Recreatie & Toerisme Loosdrechtse Plassen

  In het Loosdrechts Plassengebied wordt hard gewerkt aan een Masterplan Oostelijke Vechtplassen. Belangrijk onderdeel daarvan is een 'Gebiedsvisie voor Recreatie en Toerisme', welke een bouwsteen vormt voor het Masterplan en waarin ondernemers kunnen aangeven wat zij willen bereiken in het gebied.

   
 • Legionella

  Legionella (ook wel Veteranenziekte genoemd) is een bacterie die in leidingwater voorkomt. Alleen gedistilleerd water is vrij van deze bacterie.

   
 • Lozingenverbod

  Zwart water mag niet meer overboord. Sinds 2009 is het verboden om toiletwater uit pleziervaartuigen te lozen op het buitenwater. Daarmee is een einde gekomen aan de tijdelijke toestemming, die echter al vanaf 1973 van kracht was.

   
 • Natura2000

  HISWA behartigt samen met tien organisaties in 162 natuurbeschermingsgebieden de belangen van de watersport en recreatie. Zowel als het gaat om uitbreiding van bedrijven als het huidig en toekomstig gebruik van watersportgebieden die voor 80% zijn beschermd.

   
 • Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen

  Het concept beheerplan Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen krijgt veel kritiek van de recreatiesector. De voorgestelde maatregelen dienen uitsluitend ecologische doelen, waarbij economische belangen van de recreatiesector in het geding komen.

   
 • Onderzoek naar sloopboten

  Bij veel havens of in sloten liggen er een aantal sloopboten. Over de hoeveelheid werd gespeculeerd. Er werd gesproken over een aantal van 25.000 boten die gesloopt zouden moeten worden en talloze achtergelaten ‘weesboten’ in grachten en kanalen.

   
 • Overzicht van wereldwijde milieuregelgeving met betrekking tot de jachtbouw

  ICOMIA voert de belangenbehartiging uit op het gebied van de internationale milieuregelgeving. De belangrijkste regelgeving voor de jachtbouw is overzichtelijk weergegeven in de ‘ICOMIA Environmental Legislation guide’.

   
 • Vluchtige stoffen

  In verf zitten vluchtige stoffen. Oplosmiddelen. Ook in plamuur, afbijt, reinigingsproducten kunnen oplosmiddelen zitten. Deze oplosmiddelen zijn niet gezond. Ze komen vrij tijdens het aanbrengen en drogen van het product, en leveren daarbij een gevaar oor de gezondheid van de schilder.

   
 • Waterplantenoverlast Randmeren

  In de Randmeren is in de zomer veel overlast van de waterplanten Fonteinkruid en Aarvederkruid. Doordat het water schoner wordt, neemt de enorm groei toe. Boten ervaren hinder van de planten, hun schroeven raken verstrikt en koelsystemen verstopt. Watersporters klagen bij de jachthavens over het ongemak en de schade aan hun boot.