Wat betekent HISWA voor jou?

Wat betekent HISWA voor jou?

Wat betekent HISWA voor jou?

HISWA zorgt ervoor dat er in overleg met consumentenpartijen evenwichtige voorwaarden worden opgesteld. Zakelijke afspraken tussen jou als consument en HISWA Erkende Bedrijven zijn dus goed geregeld.

Doe je geen zaken met een HISWA Erkend Bedrijf dan kun je niet terugvallen op onderstaande voordelen:

  • Exclusief gebruik HISWA Algemene Voorwaarden waarin de rechten en plichten van de ondernemer en de watersporter netjes zijn geregeld
  • Onafhankelijke geschillencommissie met vertegenwoordigers die weten wat watersport is en dit bespaart alle partijen een gang naar de rechter en/of dure advocaten
  • Duidelijk Haven- en Werfreglement 
  • Nakomingsgarantie ondernemer/HISWA 
  • Derdengeldrekening voor het veilig aankopen van een boot of dienst
  • Lobby voor een goede watersportinfrastructuur
  • Verhuurschepen die goed verzekerd zijn
  • Hulp bij pech bij het huren van een boot
  • En nog veel meer…….

Jouw belang is ons belang

HISWA waakt voor haar leden en uiteraard hun klanten om ervoor te zorgen dat de watersportinfrastructuur continu wordt verbeterd. Denk maar eens aan de aanleg van aquaducten of de realisatie van nieuwe vaarroutes. Maar ook zorgpunten zoals de snelle groei van woekerende waterplanten of het spelen met waterpeilen worden adequaat opgepakt en besproken met de verantwoordelijke overheden. Watersportondernemers en watersporters hebben immers beide belang bij kwalitatief vaarwater.

Jouw belang is dus ook ons belang! Watersportondernemers die zijn aangesloten bij HISWA kijken verder dan hun eigen bedrijf!

Kolomblokken 3 op...

HISWA Vereniging is een non-profit ondernemersorganisatie.

Kies voor een HISWA-lid, dan ben je altijd beter uit.

HISWA is al 80 jaar hét betrouwbare keurmerk van de watersport!