Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > HISWA Kennisbank > Dossiers > Personeel > Sociaal Fonds HISWA
 

Sociaal Fonds HISWA

De HISWA cao kent een sociaal fonds, namelijk het Sociaal Fonds HISWA. Hét fonds voor de waterrecreatie.


Bij het tot stand komen van de HISWA cao hebben cao-partijen afgesproken een Sociaal Fonds op te richten. Dit Sociaal Fonds is er ten behoeve van de financiering van door partijen aangeduide collectieve belangen binnen de bedrijfstak.


Deze collectieve belangen zijn met name gericht op het verbeteren en op peil houden van de deskundigheid van de werknemers in de watersportindustrie. Zo kan het Sociaal Fonds bijvoorbeeld een vergoeding verstrekken voor scholingskosten van werknemers en stimuleert het jongeren een opleiding te kiezen in de watersportindustrie.


Premie

Alle HISWA cao-leden betalen jaarlijks een premie aan het Sociaal Fonds HISWA. Dit wordt betaald door de werkgever. De premie bedraagt 0,6% van de bruto loonsom SV per medewerker in het bedrijf. Het SV-loon (SV = sociale verzekeringen) is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. 


Bestuur

Het bestuur van het Sociaal Fonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers (HISWA Vereniging) en werknemers (FNV, CNV Vakmensen). Het bestuur beheert het fonds en bepaalt het beleid.

Het bestuur bestaat uit:
De heer drs H. van Oord – HISWA Vereniging – voorzitter in oneven jaren – vicevoorzitter in even jaren
De heer E.A. Maas – CNV – penningmeester – voorzitter in even jaren – vicevoorzitter in oneven jaren
Mevrouw P.A. de Bruijn – HISWA Vereniging – bestuurslid
De heer M. Steketee – FNV – bestuurslid


De registratie, aansluiting, premieheffing en administratie van bedrijven die vallen onder de HISWA cao wordt – in opdracht van het bestuur van het Sociaal Fonds – uitgevoerd door Atrium groep bv.


Lees meer

Ga naar www.sfhiswa.nl om meer te lezen, aan te melden, zicht op opleidingen te krijgen en jaarverslagen te downloaden.


Contact
HISWA Vereniging
drs. Herbert L. van Oord
T 020 – 705 14 28
E h.van.oord@hiswa.nl
 
 

Aanbevolen producten, diensten en kennis

Op basis van eerder door u bekeken pagina's