Naar de inhoud
 

Antifouling


De rechter heeft bepaald dat bootbezitters tot 1 november 2014 koperhoudende antifouling konden gebruiken in de pleziervaart. Dat geldt ook voor relatief hogere koperpercentages. Nu de deadline is verstreken, gaan de antifoulings met relatief veel koper van de markt af. Vanaf 1 november 2014 geldt het volgende. Particulieren mogen alleen antifouling aanbrengen met relatief weinig koper. Professionele applicateurs mogen nog wel antifouling aanbrengen met relatief veel koper.

 

Voor pleziervaartuigen die op zoet water varen (en liggen!) is er geen probleem te verwachten. Daar zijn over het algemeen producten zonder koper geschikt. Als een schipper wel koperhoudende antifouling nodig heeft, is relatief weinig koper al voldoende. Voor zoutwater is een relatief hogere koperpercentage noodzakelijk.


Toegelaten antifouling

Het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bepaalt welke antifouling is toegelaten. Toegelaten producten worden voorzien van een toelatingnummer. Het CTGB beoordeelt de werkzame stoffen in de antifouling, de belasting van het milieu en de aspecten bij het aanbrengen. Bij de beoordeling wordt ook meegenomen dat pleziervaartuigen de meeste tijd in de haven liggen, terwijl de beroepsvaart veel meer vaart.

 

Kassacheck

De overheid denkt over de ‘Kassacheck’ waarbij de verkoper verplicht informatievoorziening op zich neemt bij verkoop van antifouling. HISWA Vereniging ondersteunt het idee voor een kassacheck niet, maar pleit voor een bredere aanpak rond communicatie over antifouling.

Voor HISWA-leden is een lijst met toegelaten antifoulings bechikbaar, gesorteerd naar doe-het-zelf en professioneel aanbrengen. 

 

Aanbevolen producten, diensten en kennis

Op basis van eerder door u bekeken pagina's