Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > HISWA Kennisbank > Dossiers > Fiscaal en financieel
 

Dossiers > Fiscaal en financieel


Hieronder vindt u een overzicht van alle dossiers over Fiscaal en Financieel. Klik op de titel voor het gehele dossier (alleen voor leden).

 
 • Btw bij verhuur van vaartuigen

  HISWA spant zich al jaren in om belasting op bootverhuur naar 6% te krijgen. Na meerdere jaren procederen heeft HISWA samen met bootverhuurders in februari 2018 een belangrijke doorbraak bereikt in dit dossier. Niet alleen open zeilboten en door spierkracht aangedreven vaartuigen en planken moeten onder voorwaarden tegen 6% btw verhuurd kunnen worden, maar ook kajuitzeiljachten. HISWA roept bootverhuurders op om ook in het watersportseizoen 2018 bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangiften. Hoe u dit kunt doen leest u in dit dossier.

   
 • Onkostenvergoeding zeilinstructeurs

  In het recent gevoerde overleg met de Belastingdienst kwam naar voren dat de nieuwe Werk Kosten Regeling (WKR) alleen kan worden toegepast als er vanuit fiscaal oogpunt bezien sprake is van werknemers die werkzaamheden verrichten bij een zeilschool.

   
 • BTW herziening gastvrijheidssector

  Het kabinet werkt aan een herziening van het belastingstelsel en afschaffing van het lage btw-tarief is een van de opties. “Het is de bedoeling van het kabinet dat de belastingherziening 100.000 nieuwe banen oplevert.

   
 • Watersportverenigingen onterecht BTW vrijstelling

  Al vele jaren zijn watersportverenigingen onder voorwaarden vrijgesteld van BTW voor ligplaatsen en commerciële havens niet.

   
 • Staatssteun bij privatisering door gemeente

  Steeds meer jachthavens die eigendom zijn van de overheid worden geprivatiseerd. Vaak is er weinig kennis bij een gemeente over de wetten en regels die hierop van toepassing zijn. Als havens ver onder de marktprijs worden verkocht of verpacht aan een derde dan kan er sprake zijn van illegale staatssteun afhankelijk van de omvang en situatie.

   
 • Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

  Dit wetsvoorstel moet nog worden uitgewerkt en goedgekeurd door de Tweede Kamer en moet in 2016 van kracht worden.

   
 • Wet Markt en Overheid gemeentehavens

  De wet Markt en Overheid is sinds 1 juli 2014 ook van toepassing voor bestaande overheidsbedrijven waaronder jachthavens.

   
 • Belastingcontrole jachthavens

  De belastingdienst controleert particulieren waarbij via andere bronnen contra-informatie wordt verzameld. Een van deze onderdelen controleren van het bootbezit via de administratieve bronnen van jachthavens.

   
 • Waardering onroerende zaken jachthavens

  Met name in het noorden van Nederland zijn gemeenten en de belastingdienst actief met de waardering van lig- en bergplaatsen en schiphuizen in jachthavens. Daarbij worden naar de mening van HISWA onredelijke uitgangspunten gebruikt.

   
 • Btw-tarief zeil- en vaarinstructie

  Zeilscholen mogen voortaan onder bepaalde voorwaarden, net als andere sporten, definitief het gunstige lage (6%) btw-tarief hanteren.

   
 • Btw-tarief ligplaatsen

  HISWA Vereniging en haar leden hebben altijd de wens gekoesterd om de btw voor ligplaatsen in het water op het bijzondere tarief (van momenteel 6%) te brengen. Momenteel lopen er enkele fiscale procedures over btw in het kader van ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ die ook voor jachthavens van belang zijn. HISWA Vereniging wil met de ontwikkelingen die er momenteel zijn op fiscaal vlak een doorbraak forceren naar een laag btw-tarief. Maak daarom nu bezwaar tegen uw btw-aangifte voor ligplaatsen.

   
 • Concurrentieverstoring in de Watersportindustrie

  De watersportmarkt is een concurrerende economische markt. Soms is er sprake van oneerlijke concurrentie en andere marktverstorende zaken.

   
 • Rode diesel

  In Europa is zowel rode dieselolie als witte dieselolie verkrijgbaar. De rode dieselolie is aanmerkelijk goedkoper dan de witte olie.

   
 • Toeristenbelasting

  Veel gemeenten heffen belastingen op toeristen die daar verblijven in hotels, campings, en ook op jachthavens.

   
 

Aanbevolen producten, diensten en kennis

Op basis van eerder door u bekeken pagina's