Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > HISWA Kennisbank > Dossiers > Fiscaal en financieel > Onkostenvergoeding zeilinstructeurs
 

Onkostenvergoeding zeilinstructeurs

Bij zeilscholen zijn vaak instructeurs actief  die slechts enkele weken per jaar zeilinstructie geven in het kader van hun eigen CWO-instructeursopleiding. Om duidelijkheid te geven over de verschillende vormen die mogelijk zijn voor zeilscholen om de instructeurs te belonen heeft HISWA Vereniging de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Als betalingen in geld of in natura worden gedaan aan instructeurs waartegenover deze les aan cursisten van de zeilschool geven, zijn er drie situaties mogelijk:

 

a. Fiscaal is sprake van loondienst: er moeten loonbelasting en premies worden afgedragen;

b. De instructeur is zelf een ondernemer en stuurt een btw-factuur aan de zeilschool.

c. Er is geen sprake van loondienst. Indien in (natura of) geld betalingen worden verricht aan deze personen moet via een opgaaf IB-47 hiervan melding worden

gedaan bij de Belastingdienst. De instructeurs moeten dan deze inkomsten aangeven en kunnen daarop hun kosten in aftrek brengen. Het bedrag dat wordt gemeld in de IB-47 is inclusief kostenvergoedingen.

 

HISWA Vereniging werkt in 2015 en 2016 nog aan een vierde mogelijkheid voor zeilscholen met als uitgangspunt: haalbaar, betaalbaar en lage administratieve lastendruk.


Meestal sprake van dienstbetrekking

In 1998 is door de Hoge Raad een uitspraak gedaan bij een zeilschool dat de instructeurs fiscaal  in loondienst zijn. Bij controle kan men verwachten dat de Belastingdienst loonbelasting en premies zal willen heffen over vergoedingen die instructeurs (in geld en in natura) hebben ontvangen. De regeling die HISWA heeft getroffen met de Belastingdienst over de Werkkostenregeling zullen naar verwachting wel in acht worden genomen (en niet worden belast).

 

Bij loondienst is het naar de mening van DHK Belastingadviseurs, die betrokken is bij dit onderwerp,  mogelijk alleen de “netto uren” dat les wordt gegeven tegen het minimumloon te verlonen. De overige inzet van de instructeur is dan als hobby (vrijwilliger) te beschouwen. Het is hierbij wel zaak de rechten van de instructeur goed af te stemmen. Zoals uit de website www.mijnwerkenzekerheid.nl blijkt kan een instructeur het standpunt innemen dat hij als werknemer meer rechten heeft dan de zeilschool kan / wil geven.

 

 

Werkkostenregeling als onbelast extraatje

De Werkkostenregeling (WKR) geeft aan welke onbelaste vergoedingen kunnen worden verstrekt door en onderneming aan personeel. Dit zijn algemene regels. HISWA heeft samen met DHK Belastingadviseurs en de Werkgroep Onkostenvergoeding van de bedrijfsgroep Zeil- en Vaaropleidingen en uitwerking gemaakt specifiek gericht op de zeilscholensector. Dat is vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst tot en met 2019. Dit document is landelijk geldig en u hoeft niet meer uit te zoeken hoe deze betrekkelijk nieuwe regeling moet worden vertaald naar de zeilscholensector. Dat bespaart u veel tijd en moeite. Vergelijkbare sectoren zoals de Onderwatersport of Buitensportsector zouden deze overeenkomst kunnen voorleggen aan de eigen inspecteur voor toepassing. Het toepassen van de WKR is echter alleen  van toepassing als er sprake is van loondienst.


Bestemd voor

Exclusief voor HISWA-leden waar zeilinstructeurs CWO-training geven.


Meer informatie

HISWA Vereniging

Ledenservice

T 020 705 14 02

E info@hiswa.nl

Gratis te downloaden bestanden:

Vaststellingsovereenkomst 2004-2009
 
 

Aanbevolen producten, diensten en kennis

Op basis van eerder door u bekeken pagina's