Naar de inhoud
 

Dossiers > Bedrijfsvoering


Hieronder vindt u een overzicht van alle dossiers over Bedrijfsvoering. Klik op de titel voor het gehele dossier (alleen voor leden).

 
 • Strategisch plan 2015-2017

  Wat zijn de prioriteiten en kerntaken van HISWA Vereniging voor de periode 2015-2017? Het Strategisch plan geeft helder weer waar de focus van HISWA ligt. Het Strategisch plan vormt de leidraad voor het Algemeen Bestuur.

   
 • Afschrijving pleziervaartuigen

  Het ministerie van Financi├źn heeft in 1998 besloten welke afschrijvingstermijnen en restwaarde gehanteerd mogen worden voor pleziervaartuigen die bedrijfsmatig worden ingezet.

   
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Per 25 mei 2018 moeten alle bedrijven binnen de EU voldoen aan de nieuwe, strengere eisen rond gegevensbescherming. Alle bedrijven houden persoonsgegevens bij; het klanten- of relatiebestand, personeelsbestand, etc. En daarmee vallen alle bedrijven dus onder de nieuwe strengere regelgeving.

   
 • Binnenvaartwet

  De Binnenvaartwet is vanaf 1 juli 2009 van toepassing, ook voor grote jachten. Deze moeten een zogenaamd geldig Certificaat van Onderzoek (CvO) hebben, naast een CE-markering. Voor bestaande schepen is een overgangsregeling getroffen die eind 2018 is afgelopen.

   
 • Energiemaatregelen en informatieplicht

  Per 1 juli 2019 hebben bedrijven met een hoog energieverbruik een energiebesparingsplicht en meldplicht op basis van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Bedrijven die een jaarlijks energieverbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 m3 gas hebben, moeten hieraan voldoen.

   
 • Internationale belangenbehartiging

  HISWA Vereniging is namens de nederlandse watersportindustrie actief lid van de internationale koepel ICOMIA.

   
 • Vaarrecreatie Waddenzee

  Het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee is een erg belangrijk document omdat hiermee het in de PKB genoemde maximaal toegestane aantal ligplaatsen (4600) is losgelaten.

   
 • Water- en vaarwegenbeleid

  Water is de levensader van de watersportindustrie. HISWA Vereniging is als enige brancheorganisatie in de watersportindustrie intensief betrokken bij het waterbeleid.

   
 • Wet Pleziervaartuigen

  Om handelsbelemmeringen weg te nemen binnen Europa zijn er door de EU eisen gesteld aan de kwaliteit en veilighied van pleziervaartuigen. De Wet Pleziervaartuigen, gebaseerd op de Europese Recreational Craft Directive, geldt voor alle nieuwe pleziervaartuigen tussen 2,5 en 24 meter. Ook geïmporteerde vaartuigen moeten voldoen.

   
 

Aanbevolen producten, diensten en kennis

Op basis van eerder door u bekeken pagina's