Naar de inhoud

Best practices 2015


In 2015 vernieuwde HISWA Vereniging op allerlei fronten. In welke projecten, producten en diensten waren we vorig jaar succesvol? We lichten 10 best practices van 2015 uit.


Klik hieronder in het uitklapmenu voor de details.

Of PDF-bestanddownload hier het PDF-document met de Best Practices 2015.
1. Betere informatievoorziening voor HISWA-leden

Tiptop e-mailnieuwsbrief


De voormalige ledennieuwsbrief – InfoMail – was aan verbetering toe.

Wensen waren:

  • relevanter, actueler en waardevollere content

  • meer nieuws op maat (gesegmenteerd op regio)

  • korter en overzichtelijker

  • eigentijdse opmaak

  • beter geschikt om te lezen op smartphone of tablet

De nieuwe Nieuwsbrief HISWA Vereniging werd medio 2014 gelanceerd.


Resultaten
Veel hogere respons: ruim de helft van de ontvangers opent de nieuwsbrief en de helft daarvan klikt door naar de landingspagina op www.hiswa.nl.
  Meer interactie: meer reacties op artikelen en meer inschrijvingen voor bijeenkomsten
Per HISWA-bedrijf meer abonnees.

“De nieuwe mailing ziet er overzichtelijk uit. Het is handig dat de nieuwsbrief nu goed leesbaar is op je smartphone en tablet, een hele vooruitgang! Hij is een stuk duidelijker en leesvriendelijker geworden.“

Wim Lones - Bootgenoot


Meer informatie

Wilt u als medewerker van een HISWA-bedrijf de ledennieuwsbrief ook ontvangen? Of wilt u als HISWA-ondernemer uw medewerkers ook op deze ledennieuwsbrief abonneren? Stuur een mail naar: ledenadministratie@hiswa.nl. 

2. Meer internationale aandacht voor Nederlandse superjachtbouw

Succesvolle branding campagne Think Yachts, Think Holland


De Nederlandse superjachtbouw staat internationaal in hoog aanzien. Om deze toppositie te behouden, werkt HISWA Holland Yachting Group continu aan de naamsbekendheid en het positieve imago van aangesloten Nederlandse superjachtwerven en hun toeleveranciers.

 

De campagne Think Yachts, Think Holland blies deze 'branding' nieuw leven in. Drie elementen staan erin centraal: quirkiness, innovation en heritage, ofwel: eigenzinnigheid, innovatie en erfgoed. De campagne omvatte in 2014 een scala aan instrumenten: van beursdeelnames (Tefaf, Pinmar) tot sponsoring van evenementen als World Superyacht Awards, van een hand-delivered tabloid tot advertenties en online banners.

 

Resultaten
Veel positieve free publicity in internationale media
Verdrievoudiging van bezoekersaantallen op de website www.hollandyachtinggroup.com


 "De nieuwe koers van HISWA Holland Yachting Group is een absolute toevoegde waarde op onze eigen strategie."

Peter van der Crans – Pinta Nieuwburg


Meer informatie

www.hollandyachtinggroup.com

 

3. Duikers beter bewust van gevaren

Stickersysteem voorkomt ongelukken met duikflessen

 

Het invoeren van een stickersysteem in 2014 verkleinde de kans op een ongeval met een duikfles. De sticker op de duikfles geeft aan wanneer de duikfles gecontroleerd is. Veel ongelukken met duikflessen werden veroorzaakt door incorrecte montage van de afsluiter op een cilinder met een ander type schroefdraad. Alle HISWA-duiksportleden hanteren inmiddels het stickersysteem. Consumenten worden zo beter gewezen op de mogelijke gevaren.

 

Resultaat
Sinds de introductie van het stickersysteem in 2014 geen ongevallen meer met duikflessen

 

"Met name duikflessen die minimaal 23 jaar oud zijn (van voor 1992) lopen gevaar. De vuldruk van duikflessen is meer dan 200 BAR. Door gepruts met verkeerde kranen gebeurden er teveel ongelukken. Onder het mom 'Veilig vullen, neem geen risico' maakt het stickersysteem hier een einde aan."

Frans van Item - Duikcentrum The Wave

                                        

Meer informatie

www.hiswa.nl/duiksport

 

 

 

4. Nieuwe koers HISWA Vereniging

'Harde reset' pakt goed uit

 

Afgelopen jaar vernieuwde HISWA Vereniging op allerlei fronten. Het was tijd voor een 'harde reset'. Na een reorganisatie onstond een efficiëntere kantoororganisatie. Vervolgens werd het financieel beleid aangepakt. Daarnaast hebben we gekozen voor een minder complexe bestuursstructuur met een bestuur dat dichter bij de leden staat en een betere brug vormt naar de kantoororganisatie. Er werden drie afdelingsbesturen (Jachtbouw, Handel en Recreatie) en regiocommissies ingesteld. Samen met hen werd een nieuw strategisch plan ontwikkeld dat de toekomst van HISWA zeker stelt.

 

 

Resultaten
Toegankelijkere bestuursstructuur.
Nieuw Strategisch Plan 2015-2017 met drie focuspunten: netwerk van ondernemers, belangenbehartiging en marketing.
 Nieuwe missie: "HISWA is hét Nederlandse kwaliteitsmerk in de watersport en waterrecreatie. HISWA ondersteunt, verbindt en promoot haar leden en behartigt als ondernemersorganisatie de (collectieve) belangen van de aangesloten watersportbedrijven in binnen en buitenland."
Positief financieel resultaat 2014 en sluitende begroting 2015.Meer ledenbetrokkenheid: maar liefst 50 HISWA-ondernemers bestuurlijk actief.


"HISWA wordt opgeroepen om te transformeren van belangenorganisatie naar facilitator voor innovatie en promotie. Leden stoppen meer tijd dan ooit in hun eigen club door actief te worden als bestuurs- of commissielid.  Er is meer bereidheid tot samenwerking en de leden schrikken niet voor een extra bijdrage voor collectieve promotie. De zeilscholen, makelaars, verhuurders, jachtbouwers en superjachtbouwers zijn al begonnen en de rest komt er aan."

Peter Brussel – Algemeen voorzitter HISWA Vereniging

 

Meer informatie

www.hiswa.nl/brancheorganisatie
 

5. HISWA Symposium brengt jachtbouw en wetenschap bij elkaar

Al 23 keer een succes


De 23e editie van het tweejaarlijkse HISWA Symposium on Yacht Design and Yacht Construction in november 2014 was wederom een succes. Sprekers van vele (internationale) wetenschappelijke instituten zoals TU Delft, TNO, MARIN, NIM, Wolfson Unit MTIA Southampton en RINA stelden wederom hun nieuwe technisch-wetenschappelijke kennis ter beschikking aan de internationale jachtbouwindustrie. Keynote speaker Chris van Hooren (SYBAss) ging in op de toenemende regelgeving die op de sector afkomt en in hoeverre dat een belemmering vormt voor het bouwproces.

 

Onder de bezoekers bevonden zich jachtarchitecten, experts, makelaars, jachtbouwers, klassebureaus, wetenschappers en maritieme studenten.

 

Resultaat
Onverminderde belangstelling: ruim 155 deelnemers uit binnen- en buitenland.
Kennisdeling via papers op hiswasymposium.com

    

  "Het HISWA Symposium is één van de weinige symposia in de wereld die echt wetenschappelijk gefundeerde informatie ten aanzien van jachtontwerp en -constructie aan de sector over de bühne brengt."

Bram Jongepier - De Voogt Naval Architects

 

Meer informatie

www.hiswasymposium.com


 

 

6. Watersporten begint met een vaaropleiding

1 website voor 35 zeil- en vaarscholen


De HISWA-zeilscholen werken samen op het gebied van marketing en promotie. Zo stimuleren ze de zeilsport onder jongeren en volwassenen en benadrukken dat een gedegen zeil-of vaaropleiding daarbij onmisbaar is. Hiervoor lanceerden ze in 2014 een nieuwe website: www.zeilschoolvaarschool.nl. De site bevat informatie voor iedereen die wil leren varen. Zoals een compleet en actueel overzicht van cursussen, nieuws en evenementen.


Resultaat
Door bundeling van marketingkracht is een online platform van alle professionele zeil- en vaarscholen in Nederland gerealiseerd, met de bedoeling om in de toekomst meer omzet via internet te genereren.

 

“Veiligheid is de eerste randvoorwaarde op het water. Door de eisen van CWO en HISWA Vereniging zijn de aangesloten vaarscholen gegarandeerd veilig. Per jaar behalen 30.000 cursisten een CWO-diploma. Het doel van ons is om dit te verhogen met 10%. We willen mensen beter bekendmaken met de watersport want vaaropleidingen zijn de kraamkamer van de watersport.”

Christophe Meijer - Zeilschool Pean

 

Meer informatie

www.zeilschoolvaarschool.nl

 

7. Bestrijding paracommercie watersport

Geslaagde lobby met steun van Brussel

 

Watersportverenigingen waren tot voor kort onder voorwaarden vrijgesteld van BTW voor ligplaatsen en commerciële havens (waaronder veel HISWA-leden) niet. Oneerlijke concurrentie volgens HISWA Vereniging. Samen met haar Europese koepelorganisatie en een werkgroep van HISWA-jachthavens voerden we vanaf 2005 verschillende cases aan. Een onderzoek door de Europese Commissie en een inbreukprocedure tegen Nederland volgden. Nederland moest de wetgeving aanpassen en de Europese richtlijn volgen, was het devies. Mede dankzij lobby van HISWA Vereniging besloot de Europese Commissie eind 2014 om Nederland  voor het Europese Hof te dagen om af te dwingen dat deze vorm van concurrentievervalsing wordt bestreden.

 

Resultaat
Eerlijke concurrentie: op termijn een einde aan de onterechte BTW-vrijstelling bij watersportverenigingen zodat ze voortaan dezelfde plichten hebben als commerciële jachthavens.

  “In deze concurrerende watersportmarkt in het van groot belang dat er een eerlijk spel is met gelijke regels. Anders is er geen vrije markt. Er werden door fiscale voordelen voorzieningen in stand gehouden ten koste van hardwerkende ondernemers die aan alle regels moeten voldoen. Dankzij jarenlange lobby van HISWA Vereniging op dit complexe onderwerp komt hier een einde aan.”

Nanke den Daas - Thuishavens


Meer informatie

www.hiswa.nl/voor-bedrijven/hiswa-kennisbank/dossiers/fiscaal-en-financieel

 

8. Onbelemmerd watersporten op de Randmeren

Maaien waterplanten geregeld


In het Gooi- en Eemmeer, Veluwemeer en Wolderwijd werden in juni 2014 - na langdurige lobby van HISWA Vereniging - waterplanten gemaaid. De waterplanten zorgden voor veel overlast voor de watersport. Er werd gemaaid met omgebouwde vissersboten.

 

Een uniek samenwerkingsverband van HISWA Vereniging, het Watersportverbond, de jachthavens in het Randmerengebied, vissers en 16 gemeenten (coöperatie Gastvrije Randmeren) pakte de maaiklus op. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verleende subsidie voor deze driejarige pilot. Circa 50 vrijwilligers (voornamelijk ligplaatshouders bij jachthavens) ondersteunden de werkzaamheden.

 

Resultaat

Het maaien van waterplanten in het Gooi- en Eemmeer, Veluwemeer en Wolderwijd is voor de komende drie jaar goed geregeld. Watersporters kunnen hierdoor vrijuit varen en de aan de Randmeren gelegen jachthavens goed bereiken.

"Onze klanten hadden afgelopen zomer aanzienlijk minder overlast van de waterplanten. Het was overigens verrassend om te merken hoeveel hulpvaardigheid er was onder watersporters. "

Gerrit Gortzak - Jachthaven Naarden

 

Meer informatie

www.hiswa.nl/voor-bedrijven/hiswa-kennisbank/dossiers/milieu-en-veiligheid

 

9. Limburgse gastvrijheid versterkt

Jachthavens benutten innovatievouchers

 

Om de gastvrijheid in Limburg op hoog niveau te houden, konden bedrijven in de sector (waaronder jachthavens) in 2014 gebruik maken van een innovatievoucher. De vouchers waren bedoeld om innovatieve ideeën van gastvrijheidondernemers sneller en makkelijker tot uitvoering te brengen. De belangstellenden ontvingen advies en begeleiding van een externe deskundige en volgden diverse workshops en inspiratiesessies.

 

HISWA Vereniging werkte voor dit project samen met de Kamer van Koophandel Limburg, Provincie Limburg, Koninklijke Horeca Nederland, RECRON, ANWB en de Samenwerkende VVV’s in Limburg.

 

Resultaat
Verschillende watersportbedrijven/HISWA-leden maakten gebruik van de innovatievouchers. Zij konden hierdoor beter hun bedrijfsplannen verwezenlijken.

 

"Wij willen flink innoveren in het aanbod van onze lessen. We gaan een nieuwe didactiek toepassen en daarvoor is onderzoek nodig. Met de innovatievoucher worden we goed op weg geholpen."

Anneke Crijns - Sailcenter Limburg

 

Meer informatie

www.hiswa.nl/voor-bedrijven

 

 

10. Geen windmolens bij Makkum

Waterrecreatie niet aangetast

 

Dankzij een intensieve lobby van HISWA Vereniging samen met RECRON en de gemeente Súdwest Fryslân komt er hoogst waarschijnlijk geen groot windmolenpark voor Makkum. Inspraak en een grote demonstratie voor het Provinciehuis zorgden ervoor dat Provinciale Staten kozen voor een voor de waterrecreatie minder schadelijke lijnopstelling van windmolens langs de Afsluitdijk. Belangrijk voor de toeristische bedrijven (zoals jachthavens) rond het IJsselmeer.

 

Resultaat
Er komt in principe geen groot windmolenpark voor Makkum als het Rijk het besluit van de Friese politiek opvolgt. In plaats hiervan wordt onderzocht of een lijnopstelling op of langs de Afsluitdijk mogelijk is. Dit betekent een veel rustiger beeld voor watersporters.

  "Hoewel windmolens altijd het recreatielandschap verkwanselen, is de Afsluitdijkvariant beter dan een groot windmolenpark vlak voor de Friese kust. Een stevige lobby samen met HISWA Vereniging inclusief een groot protest voor het provinciehuis met 250 ondernemers en hun personeel hadden gelukkig effect. Het is nu zaak dat minister Kamp het signaal van de Friese politiek serieus neemt."

Barber de Vries - Jachthaven Hindeloopen & Roland van Meerten – Marina Makkum

 
Meer informatie

www.hiswa.nl/voor-bedrijven/nieuws/nieuws-van-hiswa

 

 

Deel artikel

Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
Hyves