22 februari 2019

Zeilreizen passen goed in budget van scholen

2019-04-30 17:52:32
22 februari 2019

Zeilreizen passen goed in budget van scholen

Docenten zien kansen om werkweken te organiseren op een zeilschip. Deze zeilreizen sluiten goed aan bij de leerdoelen uit de onderwijsprogramma’s van het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek dat HISWA Vereniging - ondernemersorganisatie voor de jachtbouw en watersport - door DUO Onderwijsonderzoek & Advies liet uitvoeren.

Uit het onderzoek bleek dat veel docenten onbekend zijn met de mogelijkheden van eendaagse schoolreizen en meerdaagse werkweken op een groot zeilend charterschip. Deze zeilschepen varen vooral op het IJsselmeer en de Waddenzee. Werkweken vinden nu vooral in het buitenland plaats. Volgens docenten omdat leerlingen dit leuker vinden en omdat daar een aantrekkelijker cultureel aanbod is.

Leerzaam en uitdagend

Echter een schoolreis of werkweek op een groot zeilschip leverde in het onderzoek veel positieve associaties van docenten op: ‘leuk’, ‘leerzaam’, ‘gaaf’, ‘spannend’ en ‘uitdagend’. Volgens 80% van de docenten is het educatieve aspect van een schoolreis of werkweek op een groot zeilschip van toegevoegde waarde. Tijdens een werkweek kunnen onderdelen van de lesprogramma's van biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en exacte vakken behandeld worden. De keuze van de bestemming en de activiteiten tijdens een werkweek wordt doorgaans bepaald door het bieden van educatieve en culturele waarde, en dat leerlingen het leuk vinden. Ook samenwerken tussen leerlingen is belangrijk. Juist dit staat centraal voor de klassen die meegaan op een zeilreis. Tot slot vormen de kosten van een werkweek een belangrijk aspect. Het onderzoek liet zien dat een verblijf op een zeilschip goed past binnen de gangbare budgetten van het voortgezet onderwijs.

Nieuwe branding

De bij HISWA aangesloten boekingskantoren - Frisian Sailing Company, Holland Sail, NAUPAR en Rederij Vooruit - en charterschepen gaan de resultaten van dit onderzoek gebruiken om hun producten voor het onderwijs beter in de markt te zetten. Verder gaan verschillende stakeholders uit de chartervaart, zoals scheepseigenaren, boekingskantoren en branche- en beroepsverenigingen het imago van de chartervaart verbeteren. Het doel is om een moderne, positieve identiteit te ontwikkelen met een nieuwe branding van de sector en de aangeboden producten.