22 juli 2016

Nieuwe, sterk verbeterde KNRM Helpt app beschikbaar

2019-04-30 18:00:15
22 juli 2016

Nieuwe, sterk verbeterde KNRM Helpt app beschikbaar

alle handige informatie over veiligheid op het water...

Vanaf 19 juli 2016 is de nieuwe versie van KNRM Helpt beschikbaar. De app richt zich op de veiligheid op het water en geeft informatie over onderhoud, reisvoorbereiding en het varen zelf. En natuurlijk, kan er bij calamiteiten snel contact gelegd worden met de hulpdiensten. In die app is ook de mogelijkheid opgenomen om via de app direct contact te zoeken met jachtservicebedrijven voor de uitvoer van technische reparaties. De app is te vinden in de App Store voor iPhones en in de Play Store voor Android smartphones. Er zijn een aantal handige uitbreidingen toegevoegd en er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd. 

Klik hier voor de Apple-versie.
Klik hier voor de Google Play Store-versie.


De basisregistratie is belangrijke voor goede hulpverlening!
Voor snelle en goede hulpverlening is de basisregistratie van persoonlijke- en vaartuiggegevens belangrijk. Dat is nu ingericht per soort watersporter en dat zal zeker meer mensen aanspreken. De voor Search And Rescue (SAR) belangrijkste velden zijn gemarkeerd met een rood kader. De registratie van vaartuig gegevens moet vanaf nu geheel in de app zelf worden afgemaakt en worden beheerd en is in de persoonlijke pagina’s van de website www.knrmhelpt.nl alleen nog te raadplegen.

Overzichtelijker menu en direct bellen voor hulp!
De navigatie binnen de app is toegankelijker en eenvoudiger gemaakt door de nieuwe, centrale menu functie. Gebleven is natuurlijk de volgfunctie van de app. Of door de knop ‘Alleen volgen’ in te drukken of door eerst een ‘Vaarplan’ te maken en vast te leggen. De belfunctie voor nood- en assistentieoproepen is direct vanaf het startscherm te gebruiken en ook vanuit het centrale menu.

Nieuwe, handige informatie vooraf en voor onderweg!
Verder is er veel relevante informatie aan de app toegevoegd. Deels gekoppeld aan de actuele positie van de eindgebruiker. Bijvoorbeeld de in de omgeving in gebruik zijnde marifoonkanalen met hun gebruiksfunctie en bijbehorende roepnaam. Maar ook veilige havens in de buurt om binnen te lopen en de vaaraanwijzingen van Varen Doe je Samen zijn ‘offline’ opgenomen in de app. Daarnaast is er vaste informatie toegevoegd, die snel kan worden opgezocht. Bijvoorbeeld de belangrijkste geluidsseinen, de verkeersborden en hun betekenis, de verschillende soorten scheepsverlichting, uitleg over de boeiensystemen, hoe je lichtkarakters moet lezen en niet te vergeten; aanwijzingen hoe te handelen in noodsituaties. KNRM Helpt heeft hiermee een dubbelfunctie gekregen; serieuze volg- en veiligheidsfuncties naast handige, snel op te zoeken, relevante informatie die het varen leuker en gemakkelijker maakt.