Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Vraag en antwoord > Vraag en antwoord - Welkom op het water

Vraag en antwoord - Welkom op het water

16-6-2016

Deze online pagina is bestemd voor HISWA-leden om veelgestelde vragen met betrekking tot de campagne Welkom op het water te beantwoorden. Van doelstellingen, het besluitvormingsproces, reeds behaalde resultaten tot de extra bijdrage vanuit de leden.  


Waarom is een campagne nodig?

De watersportmarkt heeft, net als veel sectoren, last gehad van de crisis en is ongeveer 15% gekrompen vanaf 2008 tot nu. Nu lijkt er sprake van stabilisatie maar er zijn belangrijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op de watersport. Denk aan vergrijzing en veranderende levensstijlen van consumenten. Maar onderzoek wijst uit dat er in potentie meer mensen zijn die interesse hebben in watersport dan er nu mensen actief zijn in watersport. Doel is om deze mensen te bereiken en op het water te krijgen. Alleen dan leren zij de bijzondere wereld van watersport te kennen. Dat is een investering in behoud en mogelijke groei van de sector. En dat is hard nodig.


Waarom is er een factuur verzonden met betrekking tot de campagne Welkom op het water?

Het hoogste orgaan van HISWA Vereniging, de algemene ledenvergadering, heeft op 8 december 2015 in haar vergadering besloten dat het noodzakelijk is om een meerjarige promotiecampagne te starten voor groei van watersport en -recreatie. Besloten is een verhoging van de jaarcontributie van alle leden met 10%. Dat is gemiddeld per lid een bedrag van ongeveer 180 euro per jaar maar varieert per lid naar gelang de contributie. De nota wordt apart gefactureerd.


 

Waar gaat de campagne promotie maken?

Het is een algemene campagne om meer mensen te interesseren voor watersport. De campagne richt zich op mensen die nu niet (meer) watersporten. Deze doelgroep bereiken we meestal niet via de geëigende watersportmedia: watersportbeurzen, watersportbladen e.d. Er zal dus promotie worden gemaakt op plekken waar de meeste watersportondernemers zelf niet promoten.


Resultaten Welkom op het water 2016

In een speciaal magazine worden alle resultaten tot nu toe inzichtelijk gemaakt. In 2016 zijn er diverse acties georganiseerd en zijn er tools ontwikkeld om de campagne te lanceren. Van de website met de online watersportagenda en de watersportkalender, videocontent, beurzen, social media campagnes tot een grote online winactie. Het team van Welkom op het water, bestaande uit o.a. de stuurgroep van HISWA leden, heeft een goede basis gelegd voor de meerjarige nationale campagne.


PDF-bestandKlik hier voor het magazine met een overzicht van alle resultaten in 2016


Wat krijg ik er dan concreet voor terug?

U profiteert van de groei die de campagne gaat bereiken de komende jaren. Daarvoor moeten we eerst de komende jaren investeren. Belangrijk is dat als we nieuwe mensen mogen verwelkomen in de sector, ze welkom zijn bij u! Samen met u kan de campagne er voor zorgen dat uw bedrijf goed wordt gevonden in de promotie - uitingen. Dat kan leiden tot meer klantcontacten. Daarom investeren we de komende periode met name in de uitbouw van de website en in social media. Elk voorjaar krijgt u gratis toegang tot een Welkom op het water evenement voor twee personen waarin u ook nog een training krijgt aangeboden over marketing, promotie of sales. U kunt gebruik maken van promotiemateriaal. Uw eigen evenementen worden gepromoot en u heeft toegang tot helpdesk waar u een eerste hulp voor marketing en promotie kunt krijgen.

Hoe is de campagne tot stand gekomen?

De campagne maakt deel uit het Strategisch Plan 2015 – 2017 van HISWA Vereniging. Dit plan is in 2015 aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van HISWA Vereniging. De opdracht van de leden was dat HISWA moet vernieuwen: een beter netwerk van ondernemers, een effectieve lobby en belangenbehartiging, het in de markt zetten van het merk HISWA als kwaliteitskeurmerk en het organiseren van promotiecampagnes met, door en voor leden. Maar ook het opzetten van een meerjarige promotiecampagne Welkom op het water. Een dergelijke campagne maakt geen onderdeel uit de van reguliere begroting en is dus apart aangenomen en gefactureerd. 


Zijn er voorbeelden van dit soort campagnes?

Vergelijkbare bekende campagnes zijn ‘melk de witte motor’, ‘brood daar zit wat in’, ‘kip het lekkerste stukje vlees’ en ‘kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper’. Het grote voorbeeld in onze sector is succesvolle Amerikaanse campagne www.discoverboating.com. Dat heeft aantoonbaar geleid tot een groei de afgelopen jaren. Maar ook Duitsland, Zweden, Engeland en Frankrijk zijn gestart met vergelijkbare campagnes met bijdragen van leden en partners. Welkom op het water werkt ook samen met deze landen.


Wie bewaakt dat het geld goed wordt besteed?

In totaal is de bijdrage van de HISWA leden per jaar ongeveer 135 duizend euro. Dit budget maakt geen onderdeel uit van de algemene kosten van HISWA Vereniging maar staat in de boeken als een apart project. De Stuurgroep Welkom op het water maakt een plan en een begroting voor dit project. Het Algemeen Bestuur, en in het bijzonder het Dagelijks Bestuur waaronder de penningmeester beheren en controleren de uitgaven. De Stuurgroep Welkom op het water bestaat uit de vrijwillige inzet van ondernemers en wordt beperkt bijgestaan door een campagneleider / marketeer voor 1,5 tot 2,5 dagen per week. Daarvoor wordt een uurtarief tegen kostprijs betaald vanuit de projectbegroting.

Hoe lang moet ik meebetalen aan de campagne?

De bijdrage is ingesteld voor het jaar 2016, 2017 en 2018. In het jaar 2018 zal samen met de leden worden besloten of en op welke wijze de campagne wordt voortgezet.
De komende periode wordt gewerkt aan het opschalen van de campagne met grote partners. Watersportverbond, ANWB, mediapartners en soms ook overheden zijn interessante partijen. De campagne kan groeien maar alleen als er een zekere continuïteit is voor meerdere jaren. Er kan immers niet meteen een effect worden verwacht.


Ik doe alleen export, wat heb ik hier aan?

Een deel van de leden richt zich bijna 100% op export en niet op de binnenlandse markt. Maar watersport is in Nederland ontstaan. Nederland is de kraamkamer van de watersport en met haar dichtheid van bedrijven is Nederland feitelijk ‘Yacht Valley’. Dat is niet vanzelf gekomen. Dat komt omdat Nederland, hoe klein ook, een groot en belangrijk watersportland is. Dat is bekend in andere landen, bij buitenlandse bedrijven en consumenten. Dat moeten we zo houden. Daarom een versterking van Nederland als waterland nodig. Ook voor exportbevordering.


Wat kan ik zelf doen met de campagne?

De ruim 850 HISWA leden samen en de contacten die zijn hebben met klanten en potentiële klanten vormen een gigantisch netwerk in de watersport en daarbuiten. Als u als lid ons helpt de campagne groot te maken dan groeit de bekendheid van de watersport vanzelf en razendsnel. Bekijk ons materiaal, gebruik het en deel de informatie via sociale media. Verder is het van belang dat we de potentiële watersporters, nadat de interesse is gewekt, letterlijk op het water krijgen. In een boot, op een SUP, maakt niet uit. U kunt daar een bijdrage aan leveren door het ter beschikking stellen van tickets voor gratis varen, lessen, proberen, bezoeken, een event etc.. Zo krijgen we samen echt de mensen het water op. De potentiële klanten staan dan letterlijk ook bij u op de stoep.

Wilt u binnen de campagne met collega ondernemers ook een extra campagne opzetten, gericht op een specifieke doelgroep? Dan is maatwerk mogelijk in overleg met de Stuurgroep.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HISWA Vereniging op het nummer

020 705 14 00 of via info@hiswa.nl


Klik hier om de website van Welkom op het water te bekijken.