Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Nieuws van HISWA > Klacht over stremmingen bruggen Vecht naar Waternet

Klacht over stremmingen bruggen Vecht naar Waternet

15-6-2017

HISWA Vereniging heeft Waternet aangeschreven in verband met berichten en klachten van leden. Directe aanleiding op dit moment zijn de stremmingen van de Van Leerburg bij Vreeland en de dorpsbrug van Loenen. Beide bruggen zijn tot nader bericht gestremd.

HISWA heeft geconstateerd dat er de afgelopen jaren een aaneenschakeling is geweest van stremmingen van de Vecht-vaarweg om uiteenlopende redenen. Zij is van mening dat de bevaarbaarheid van de Vecht ernstig in het geding is. Behalve dat het imago van de Vecht als dé rivier voor watersport en waterrecreatie wordt aangetast en watersporters de rivier gaan mijden, lijden watersportbedrijven in het Loosdrechts Plassengebied schade. Schade die direct een gevolg is van de stremmingen, zoals klanten die (dreigen) hun ligplaats op (te) zeggen, als wel schade doordat werkzaamheden aan boten niet uitgevoerd kunnen worden doordat de bedrijven fysiek niet meer zijn te bereiken.

HISWA doet het dringende verzoek aan Waternet als beheerder van het water om in te grijpen, de regie te nemen én te houden. Daarmee doelt zij op het handelen zodanig dat de bevaarbaarheid én de doorvaarbaarheid van de Vecht gegarandeerd wordt. HISWA wijst voor de volledigheid erop dat de Vecht onderdeel is van de Staande Mast route, waarmee doorvaarbaarheid te allen tijde gegarandeerd zou moeten zijn.

Naar idee van HISWA betekent dit dat op de eerste plaats de bedieningsregime ’s van de verschillende bruggen en sluizen op elkaar zijn afgestemd zijn. Vervolgens -indien er sprake is van werkzaamheden aan verschillende bruggen- een clustering van deze werkzaamheden (buiten het vaarseizoen) teneinde de overlast voor de pleziervaart en de schade bij het bedrijfsleven te beperken. In het geval van een storing de inzet om deze binnen 12 uur te verhelpen. Daarbij een optimale communicatie over stremmingen en storingen, zodanig dat de pleziervaart en het watersportbedrijfsleven altijd op de hoogte zijn, dan wel een medium kunnen raadplegen dat de actuele informatie weergeeft. En natuurlijk ook dat bruggen en sluizen tijdens de draaiuren telefonisch bereikbaar zijn.

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag