Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Nieuws van HISWA > Geen meerderheid voor verkoop haven Zierikzee na inspraak HISWA

Geen meerderheid voor verkoop haven Zierikzee na inspraak HISWA

15-6-2017

Op 11 juni heeftHISWA Vereniging ingesproken bij de gemeente Zierikzee teneinde een gedeeltelijke privatisering van de haven door verkoop van een gedeelte van de haven aan de watersportvereniging Zierikzee tegen te gaan. De inspraak leidde tot veel kritische vragen van gemeenteraadsleden en uiteindelijk bleek alleen de PvdA nog voor verkoop. Op 26 juni neemt de gemeente een besluit.

Nadat HISWA eerder de gemeente de 10 Gouden regels had toegezonden (spelregels die HISWA heeft opgesteld en die moeten leiden tot een transparant, openbaar, democratisch, controleerbaar beleid van marktconform opereren zonder exclusiviteit of selectiviteit in watersportland), wees zij de gemeente op de nadelige gevolgen van een gedeeltelijke privatisering. Naar haar idee leidt dit tot versnippering en raakt de gemeente de grip op de haven kwijt. Als de gemeente wil privatiseren dan adviseert HISWA om dat voor de gehele haven te doen met één partij. Van belang daarbij is dat er een noodzakelijke verbetering van kwaliteit van de haven wordt gerealiseerd.

Inspraak HISWA Vereniging gemeente Schouwen-Duiveland, 12 juni 2017


Geachte Raad,

Mijn naam is Gerdina Krijger. Ik ben werkzaam bij HISWA Vereniging -de brancheorganisatie van de watersportindustrie- en behartig als regiomanager de belangen van het watersportbedrijfsleven in de Delta.

Wij schreven u onlangs aan in verband met informatie over de verkoop van een gedeelte van de haven van Zierikzee aan de watersportvereniging Zierikzee. Inmiddels zijn wij van de benodigde stukken voorzien. Wij reikten u ook onze 10 Gouden Regels aan, spelregels die HISWA heeft opgesteld en die moeten leiden tot een transparant, openbaar, democratisch, controleerbaar beleid van marktconform opereren zonder exclusiviteit of selectiviteit in watersportland.

Het ligt niet in mijn bedoeling om de regels hier vanavond tot in detail te gaan bespreken. Wij hebben de stukken onlangs kunnen lezen en zijn tot nu toe -wel wat aan de late kant- van voldoende informatie voorzien. Wel zijn er wat vragen, onder andere over een taxatierapport dat gemaakt is en niet bij de stukken is gevoegd.
Waar ik het wél over wil hebben is het volgende:

Voor de watersport in het algemeen is het van groot belang dat jachthavens van een goede kwaliteit zijn. We hebben geconstateerd dat er sinds 1990 een terugloop is van passanten in de haven van Zierikzee. Dat is niet overal zo. Op andere plaatsen in de Delta zien we juist een toename van passanten. Dat zal enerzijds liggen aan een toename van het aanbod aan ligplaatsen, maar vooral ook aan de kwaliteit van de jachthavens waarin die ligplaatsen gelegen zijn.

Kwaliteit staat centraal. En verdere verbetering van de kwaliteit van ons toeristisch aanbod is waar we nu en in de nabije toekomst aan moeten werken. Dit leest u ook in de onlangs opgestelde Zeeuwse kustvisie en komt ook terug in de dialoog die de recreatiesector momenteel voert met de gemeente Schouwen-Duiveland. Naar ons idee kan de flink verouderde haven van Zierikzee wel een kwaliteitsslag gebruiken en zodoende op een gezonde wijze concurreren met de andere havens in de Delta.

Wij zijn van mening dat de verkoop van een stuk van de haven van Zierikzee -in dit geval aan de watersportvereniging Zierikzee- zal leiden tot versnippering. Omdat er ook al wordt gesproken over de verkoop van nog een ander stuk van de haven aan de Koninklijke Maas, zal het eindresultaat een totale versnippering van de haven opleveren waar de gemeente weinig tot geen zeggenschap over heeft en dus geen grip meer op heeft. Deze situatie vinden wij -mede vanwege het kwaliteitsverhaal van hiervoor- uiterst ongewenst.

Als de gemeente al kiest voor privatisering van de haven, dan pleiten wij voor totale privatisering. In dit geval kiest u voor een gedeeltelijke privatisering, waarbij de betaling van de watersportvereniging veel gelijkenissen vertoont met een soort van huur. Er wordt immers over vier jaren afgerekend in jaarlijkse termijnen.
Naar ons idee rekent de gemeente ook wel een beetje naar zich zelf toe. Een besparing van een noodzakelijke renovatie over 10 jaar van 270.000 euro telt lekker aan. Feit is wel dat de steigers van hoogwaardige kwaliteit zijn en niet lang geleden zijn vervangen. Hetzelfde geldt voor de palen. Het is zeker niet zo dat er sprake is van achterstallig onderhoud. En in ‘gewone’ havens vervangt men pas na 25 jaar of later.
Wat ons ook opvalt is dat u in het rapport schrijft dat de watersportvereniging Zierikzee voor de steigers en infrastructuur een marktconforme huurprijs niet zou kunnen betalen. Wellicht is het zo dat men niet bereid is om de prijzen van de ligplaatsente verhogen? Verenigingshavens zijn vaak de helft goedkoper dan commerciële jachthavens die uiteraard alle kosten moeten doorberekenen.
Daarbij wordt de vrees geuit dat als de watersportvereniging als gevolg van een marktconforme huurprijs haar tarieven moet verhogen, dat er een aannemelijke kans bestaat dat een lokale watersportvereniging en een voorziening wegvalt. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de watersportvereniging een hele grote bijdrage
als commerciële jachthavens organiseren veel activiteiten om watersporters te behouden en om nieuwe aan te trekken. In dat opzicht verschillen zij niet van elkaar. Vaak zien we combinaties van een watersportvereniging die gevestigd is in een commerciële jachthaven, waarbij in gezamenlijkheid activiteiten worden georganiseerd. Ook zijn er in de Delta flink wat initiatieven van commerciële jachthavens die samenwerken, binnen de Delta zelf maar ook bijvoorbeeld met havens in het IJsselmeer gebied. Hiermee ontstaat een uitwisseling van watersporters wat de watersport in de Delta alleen maar ten goede komt.

Als commercieel bedrijfsleven maken wij ons dus niet zo’n zorgen om de watersportvereniging Zierikzee in relatie tot de toekomst van de watersport. Wij maken ons wel zorgen over de kansen die de gemeente laat liggen als zij overgaat tot gedeeltelijke privatisering van de haven van Zierikzee.

Ik kom terug op de versnippering. De kleinschaligheid van de vereniging -we spreken over zo’n 80 ligplaatsen- maakt dat het stukje haven commercieel gezien nooit rendabel is te maken. Een commerciële partij zal hier dan ook niet instappen. Anders ligt het als de totale haven wordt geprivatiseerd. Daarbij is het goed om eens te kijken naar voorbeelden in andere gemeenten.

Vanuit HISWA ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een grote en kwalitatief hoogwaardige stadshaven in Roermond. Dit plan genaamd ‘Roerdelta’ ligt tegen het centrum van deze populaire stad en omvat zo’n 800 ligplaatsen. Bedoeling daar is dat de haven in handen komt van één commerciële partij, waarbij bestaande bedrijven en verenigingen verplaatst worden dan wel gaan huren. Er zijn verschillende gegadigden die de haven willen exploiteren.

De haven van Steenbergen is onlangs geprivatiseerd. Hoewel niet zonder hindernissen, is een pachtconstructie tot stand gekomen waarbij een nabij gelegen bestaande jachthaven de exploitatie van de stadshaven er bij heeft genomen. Het resultaat is prachtig!
Wij vragen de gemeente om af te zien van de gedeeltelijke privatisering, in te zetten op één kwalitatief hoogstaande jachthaven en kansrijke alternatieven te bestuderen.

Uiteraard wil HISWA als gesprekspartner graag aanschuiven.


Dank voor uw aandacht!

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag