Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Nieuws van HISWA

Nieuws van HISWA

Voor meer informatie neemt u contact op met persvoorlichter drs. Liane Jansen via
T 020 705 14 29.
 • Nieuwe HISWA Algemene Voorwaarden

  30 maart 2017 Er zijn nieuwe HISWA Algemene Voorwaarden in de maak. In verschillende bijeenkomsten met leden zijn alle verbeteringen opgehaald en verwerkt in de nieuwe voorwaarden. Op deze manier zijn de rechten en plichten van u als... Lees meer

   
 • Biocideregelgeving raakt import

  23 maart 2017 De stof OBPA (dat staat voor Diphenoxarsin-10-yl) wordt gebruikt om materialen, zoals hout en stoffering, te impregneren tegen schimmels. Het kan bijvoorbeeld zitten in vloerdelen en stuurstoelen. De stof is echter... Lees meer

   
 • Watersportsector toont verbetering

  23 maart 2017 Het rapport van 2016 van de HISWA Conjunctuurenquetes is klaar. Belangrijkste resultaten zijn de groei in de economie, consumentenvertrouwen en toename van de koopbereidheid. De... Lees meer

   
 • Ontwikkeling Oostelijke Vechtplassen

  22 maart 2017 Onlangs is het concept akkoord en uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen voorgelegd aan de betrokken bestuurders (provincies Noord-Holland en Utrecht, AGV, gemeente Wijdemeren en het Plassenschap). De bestuurders... Lees meer

   
 • Jachthavens in Zeeland in kaart

  22 maart 2017 Het Kenniscentrum Kusttoerisme brengt alle verblijfsaccommodaties, waaronder ook de jachthavens, in Zeeland in kaart. Uiteindelijk moet dit leiden tot een digitale en interactieve database... Lees meer

   
 • HISWA geeft advies: geen brug over het IJ

  22 maart 2017 HISWA Vereniging en Waterrecreatie Nederland brachten een advies uit aan de gemeente Amsterdam naar aanleiding van de Sprong over het IJ. Daarin geven zij aan dat het verbinden... Lees meer

   
 • Verontruste HISWA-leden in Aalsmeer

  22 maart 2017 De Gemeente Aalsmeer besloot in een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening de 48 uurs-regeling van artikel 5.26a (de periode van 1 april tot 15 oktober) te schrappen. Dat houdt in dat eigenaren en huurders langer... Lees meer

   
 • Gratis Goed geregeld check

  22 maart 2017 Ondernemen is kansen zien en kansen pakken. Hoe kansrijk is uw eigen onderneming als het gaat om uw arbobeleid? Weet u of u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, welke risico’s u loopt en wat u moet regelen als uw... Lees meer

   
 • Gratis webinar over wijzigingen Arbowet

  22 maart 2017 Vanaf 1 juli 2017 wijzigt een aantal zaken in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw onderneming.Wat verandert er?Met... Lees meer

   
 • Gratis beroepenmarkt: presenteer uw bedrijf aan 1000 jongeren

  22 maart 2017 In Amsterdam staan 1.000 jongeren te popelen om aan de slag te gaan met hun beroepskeuze. Zij kunnen mogelijk de medewerkers worden... Lees meer

   
 • Geen grote scheepvaart in Terherne

  22 maart 2017 De Provincie Friesland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de beroepsvaart. Deze studie heeft voor veel onrust gezorgd in Terherne.Frans Willemsen van Waterpark... Lees meer

   
 • Toerisme in Nederland - slotrapportage Gastvrij Nederland klaar

  16 maart 2017 Gastvrij Nederland presenteerde de slotrapportage Toerisme in Nederland. Met deze publicatie rondt zij de actieagenda af. Op uitnodiging van minister Kamp ontwikkelde de sector in 2013 een sectorvisie ‘Vinden Verrassen en... Lees meer

   
 • Zomerpeil Veerse Meer

  13 maart 2017 Op maandag 27 maart 2017 wordt begonnen met het opvoeren van het waterpeil op het Veerse Meer naar het zomerpeil. Dit zomerpeil zal naar verwachting op zaterdag 1 april 2017 bereikt zijn.  Het peil op het... Lees meer

   
 • Renovatie stuw Nederrijn en Lek

  13 maart 2017 Rijkswaterstaat renoveert van 2016 tot en met 2019 het stuwensemble Nederrijn en Lek. Grootschalige renovatie van de stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein is nodig, omdat bedienings-, besturings- en... Lees meer

   
 • Boekingsmodule website HISWA Zeil- en Vaarscholen uitgebreid

  13 maart 2017 De goed draaiende boekingsmodule op de website van de HISWA Zeil- en Vaarscholen is verder uitgebreid met extra functies. De module is onder regie van HISWA Vereniging ontwikkeld voor en door zeilscholen en is exclusief... Lees meer

   

Deel artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
 

Aanbevolen nieuws:

voor u geselecteerd op basis van uw klikgedrag