Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > oktober 2017 > Instellen winterpeil Veerse Meer

Instellen winterpeil Veerse Meer

4-10-2017

Vanaf maandag 23 oktober 2017 start Rijkswaterstaat met het verlagen van het waterpeil op het Veerse Meer naar het winterpeil van N.A.P. - 0,30 m. Naar verwachting zal het winterpeil uiterlijk maandag 30 oktober 2017 bereikt zijn. Omdat het winterpeil ingesteld wordt door middel van het doorlaatmiddel de “Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten.

Aansluitend aan de peilverlaging haalt Rijkswaterstaat ook de aanvullende markering voor de recreatievaart en de gebieden voor de snelle motorboten weg uit het Veerse Meer. Het peil op het Veerse Meer kan in de winterperiode fluctueren tussen N.A.P. - 0,20 m en N.A.P. - 0,40 m.

In geval van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit zogenaamde 'noodpeil' zal Rijkswaterstaat tijdig bekendmaken.