Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > oktober 2017 > Informatieavonden over nieuw peilbesluit IJsselmeergebied

Informatieavonden over nieuw peilbesluit IJsselmeergebied

4-10-2017

HISWA Vereniging is bezorgd over de wijze waarop Rijkswaterstaat met de belangen van de watersportindustrie omgaat in het IJsselmeergebied. Een jaarlijkse peilopzet in het voorjaar en een daling medio augustus zorgt voor problemen voor de watersportsector. Rijkswaterstaat organiseert in oktober vrij informatieavonden over het nieuwe peilbesluit in het IJsselmeergebied. U kunt uw input leveren tijdens deze avonden.

Knelpunten bekend

HISWA Vereniging heeft via een enquête onderzocht dat 20% van de jachthavenklanten problemen krijgt met de bereikbaarheid van de jachthavens en ook de megajachtbouw zal hinder ondervinden. Ook is door HISWA Vereniging en enkele andere recreatieorganisaties onderzocht waar zich de ondiepere delen in het IJsselmeergebied bevinden. Deze moeten worden uitgediept en daarnaast moeten maatregelen worden genomen om de extra aanwas van waterplanten tegen te gaan. 


HISWA regiomanager Jan Ybema: “We hebben veel tijd gestoken in dit traject en helpen deze maand de gemeenten langs het IJsselmeergebied om de laatste knelpunten in kaart te brengen. Daarna moeten deze investeringen nog op geld worden gezet en moet blijken of we via de gemeenten afspraken kunnen maken met Rijkswaterstaat om tot een investeringsprogramma te komen. Het is dus scherp aan de wind zeilen met een onzekere uitkomst zeker nu de procedure al loopt. Dit is eigenlijk net zo iets als beginnen met van de bouw van een schip zonder contract en aanbetaling. Daarnaast willen we niet terecht komen in de zogenaamde nadeelcompensatieregeling aangezien deze nauwelijks effectief zal blijken. Daarom een oproep om uw geluid te laten horen op de informatiebijeenkomsten. Een aantal vragen die u kunt stellen heb ik hieronder alvast uitgewerkt. In een later stadium volgt een zienswijze die ik voor alle HISWA-leden rondom het IJsselmeergebied ga opstellen.”

Informatieavonden

Rijkswaterstaat organiseert in oktober vijf informatieavonden. Dit zijn vrije inloopavonden zonder vast programma waarvoor u zich niet hoeft aan te melden. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

  • 5 oktober – Hoorn, Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 
  • 9 oktober – Naarden, Naarderbos, IJsselmeerweg 100 
  • 11 oktober – Lelystad, Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2
  • 17 oktober - Lemmer, Hotel Iselmar, Plattedijk 16
  • 19 oktober – Zwartsluis, Hotel Zwartewater, De Vlakte 20

Belangrijke vragen

  1. Waarom ligt dit peilbesluit ter inzage terwijl de budgetten voor het baggeren in ondiepe delen van het IJsselmeergebied, de vaargeulen en in de jachthavens alsmede die voor de waterplantenproblematiek nog niet zijn geregeld? 
  2. Wat gaat Rijkswaterstaat voor maatregelen nemen om te voorkomen dat 20% van onze klanten niet in de problemen komt (omzet verlies 30 miljoen per jaar en met omzetderving in de horeca en middenstand nog eens 30 miljoen)?
  3. Hoe kunnen we als bedrijfsleven investeringsafspraken maken met Rijkswaterstaat of zijn hier andere oplossingen voor bijvoorbeeld via de gemeenten?
  4. Waarom moeten we als bedrijven gebruik maken van een nadeelcompensatieregeling terwijl door HISWA Vereniging al is onderzocht wat de problemen zijn? Wij zullen immers extra moeten gaan baggeren en eventueel onze infrastructuur aan moeten passen aan deze peilschommeling. De nadeelcompensatieregeling is bovendien erg ongunstig omdat de eerste 15% van de normomzet op jaarbasis dan wel de normkosten op jaarbasis niet worden vergoed. Dit is dus ondernemersrisico.


Stukken

Het ontwerp peilbesluit IJsselmeergebied ligt – met het milieueffectrapport en de natuurtoets en passende beoordeling – 6 weken ter inzage: van 3 oktober tot en met 13 november 2017. Het is mogelijk om – vanaf 3 oktober - de documenten in te zien of een zienswijze in te dienen. Dit kan uitsluitend via de website Platform Participatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil.