Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > mei 2017 > Koninklijke onderscheidingen voor HISWA-prominenten

Koninklijke onderscheidingen voor HISWA-prominenten

10-5-2017

Maar liefst drie HISWA-prominenten ontvingen op woensdag 26 april jl. een hoge koninklijke onderscheiding. André Vink, voormalig directeur HISWA Vereniging en Marjan Brouwer, mede-eigenaar van Jachthaven Stenhuis in Aalsmeer en oud HISWA-bestuurslid, werden gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Paul Boomsma, erelid van HISWA Vereniging werd onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

André Vink: ruim 30 jaar passie voor watersport

André Vink maakte zowel als directeur van HISWA Vereniging als ook buiten zijn werk zich verdienstelijk voor de watersportindustrie op nationaal niveau. Zo was André initiatiefnemer en aanjager van projecten en samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor de watersportindustrie. Ruim 20 jaar geleden was hij mede-initiatiefnemer van het VNO-NCW platform Gastvrij Nederland. Ruim 33 jaar was André lid van de HISWA-tentoonstellingscommissies. Tevens was hij vele jaren actief als lid of bestuurder van onder andere Nederland Maritiem Land, Stichting Waterrecreatie Nederland, Stichting Dienstverlening RECRON-HISWA, NORT-projecten voor ondernemers in recreatie en watersport en het klassebureau Register Holland. Door zijn verdienste groeide HISWA uit tot een professionele brancheorganisatie die de professionele ondernemers in de jachtbouw en watersport koepelt. André ontving vroig jaar al de watersportoorkonde ‘De Gouden Waterhoen’ van Amsterdam RAI. Op 1 juli a.s. gaat André genieten van zijn pensioen.

Marjan Brouwer-Stenhuis: grote inzet voor de regio

Marjan Brouwer-Stenhuis, mede eigenaar van Jachthaven Stenhuis uit Aalsmeer, verrichtte veel promotie van de watersportsector in Aalsmeer. Marjan was jarenlang bestuurslid van de Stichting Westeinderpromotie. Ze is de bedenker van de zogenaamde 'waterkaart', de onmisbare plattegrond van het Westeinderplassengebied. Met haar tomeloze inzet is Marjan Brouwer van grote betekenis voor de Aalsmeerse watersport. Voor HISWA Vereniging was ze lang landelijk actief als lid van de CAO-commissie en als bestuurder van de HISWA-regio Hollandse Plassen. Daarvoor was Marjan in december 2016 al onderscheiden als Lid van Verdienste van HISWA Vereniging.

Paul Boomsma: nationaal en internationaal actief

Paul Boomsma was betrokken bij de oprichting van HISWA als branchevereniging en hij was jarenlang internationaal actief voor de watersportsector. Paul was van 1975 tot half 2016 bestuurslid van ICOMIA, de internationale koepel van watersportbrancheorganisaties.
Paul verrichtte meerdere buitengewone verdiensten. Zijn eerste echte wapenfeit was de verzelfstandiging van ICOMIA, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Ship and Boat Builders National Federation. Van 1975 tot 1985 was hij penningmeester van HISWA Vereniging en was hij betrokken bij het fusieproces van HISWA met de afdeling watersport van BOVAG. In 2015 werd Paul benoemd tot Erelid van HISWA Vereniging en hij ontving van HISWA in 2016 het Gouden Anker voor zijn internationale inzet. Sinds 2014 is Paul interim-directeur van de HMM Exhibitions BV, die verantwoordelijk is voor de organisatie en exploitatie van HISWA te water.