Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > maart 2017 > Toerisme in Nederland - slotrapportage Gastvrij Nederland klaar

Toerisme in Nederland - slotrapportage Gastvrij Nederland klaar

16-3-2017

Gastvrij Nederland presenteerde de slotrapportage Toerisme in Nederland. Met deze publicatie rondt zij de actieagenda af. Op uitnodiging van minister Kamp ontwikkelde de sector in 2013 een sectorvisie ‘Vinden Verrassen en Verbinden’ voor de gastvrijheidseconomie. Dat leidde tot een concrete actieagenda.


Resultaten

Belangrijke resultaten van de actieagenda voor de gehele gastvrijheidseconomie zijn onder meer:
- de geïntroduceerde OV-pas voor buitenlandse bezoekers
- een publicatie met innovatieve verdienmodellen voor ondernemers
- een Programma Nationale Parken van Wereldklasse
- een HollandCity-strategie met concrete verhaallijnen
- een doorontwikkelde landelijke routestructuur met tien icoon fietsroutes


Reductie regelgeving legionella en brandveiligheid

HISWA Vereniging was intensief betrokken bij het project Maatwerkaanpak Regeldruk. Dat leidde tot reductie van regelgeving op het gebied van legionellapreventie en brandveiligheid voor watersportbedrijven, jachthavens en winsterstallingsbedrijven.

HISWA is verder samen met Waterrecreatie Nederland trekker van de projecten Land van Water en Schaalsprong (Vaar)routenetwerken. Belangrijke uitkomst is dat het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in 2018 het themajaar Water lanceert. Tevens is een bestuurlijke overeenkomst getekend tussen Rijk en provincies over kwaliteitsverbetering en regie van het landelijke vaarroutenetwerk.


Download de PDF-bestand slotrapportage Toerisme in Nederland.

Op pagina 8 vindt u alle informatie over het project Land van Water.