Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > juli 2017 > Reparatie zuidelijke Oostersluisbrug 14 juli van start

Reparatie zuidelijke Oostersluisbrug 14 juli van start

12-7-2017

Van vrijdagavond 14 juli tot en met het weekeind van 26 augustus werkt Rijkswaterstaat aan het herstel van de zuidelijk Oostersluisbrug in Groningen. Het brugdek wordt verwijderd en voor reparatie naar een werf in Groningen gebracht. Gedurende zes weken kan er geen gebruik worden gemaakt van de zuidelijke brug. De brug wordt – naar verwachting - in het weekeinde van 26 en 27 augustus teruggeplaatst.


De zuidelijke Oostersluisbrug werd op 12 juli 2016 aangevaren door een binnenvaartschip. De brug is dermate beschadigd dat een ingrijpende reparatie van het brugdek noodzakelijk is waarna alle verkeer weer over de brug kan. Rijkswaterstaat kiest voor een reparatie in de zomervakantie, waardoor de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.

Telekraan

Naar verwachting wordt het brugdek op zaterdagmiddag 15 juli met behulp van een telekraan uitgehesen en voor transport op een boot geplaatst. Mocht het te hard waaien, dan worden de werkzaamheden tot het daarop volgende weekeinde uitgesteld. Het verkeer kan gewoon gebruik maken van de noordelijke brug. Rekening moet worden gehouden met vertraging omdat tijdens de reparatieperiode alleen de noordelijke brug beschikbaar is. Voor het wegverkeer zijn omleidingsroutes ingesteld die met gele borden worden aangegeven.

Stremming

Tijdens de werkzaamheden in het weekeinde is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ter plaatse gestremd. De scheepvaart is hierover geïnformeerd.