Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > februari 2017 > HISWA: liever geen brug over het IJ

HISWA: liever geen brug over het IJ

13-2-2017

De Gemeente Amsterdam wil de noordelijke en zuidelijke IJ-oevers met elkaar verbinden door middel van een brug. HISWA Vereniging is hier geen voorstander van: als brancheorganisatie van de watersport heeft HISWA liever andere oeververbindingen dan een brug. Jachthavens in Amsterdam hebben groot belang bij een aantrekkelijk vaargebied. Een beperking van de doorvaart tast deze aantrekkelijkheid aan en is daarom in beginsel altijd ongewenst.


HISWA Vereniging sprak afgelopen donderdag in tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. HISWA Vereniging adviseerde de gemeente eerst de veerverbindingen te intensiveren. De veerverbindingen zijn een effectieve manier om de IJ-oevers te verbinden. Daarbij dragen ze bij aan de beleving van Amsterdam als water- en deltametropool. Bovendien vergroten ze het waterbewustzijn van de inwoners en bezoekers van Amsterdam.


In het geval dat een brugverbinding noodzakelijk blijkt, spreekt HISWA de voorkeur uit voor een brug bij het Java-eiland. Daarbij is van groot belang dat de uitgangspunten zoals die vastgelegd zijn in de Staande Mast-route worden gerespecteerd. En dat er een brugbedieningsregime wordt gegarandeerd die hetzelfde is als die van de brug Schellingwoude en de Oranjesluis en er zodoende ook een ‘Blauwe Golf’ mogelijk is. Bovendien is uitgebreide en zorgvuldige communicatie met het wandel- en fietsverkeer nodig: wandelaars en fietsen moeten dan rekening houden met een brug die regelmatig geopend wordt voor het scheepvaartverkeer.


Verder stuurt HISWA aan op een aparte onderdoorgang voor de recreatievaart waar geen brugopening voor nodig is. Ten aanzien van de benodigde doorvaarhoogte van een brug sluit HISWA aan bij het advies van het Havenbedrijf en Schuttevaer, namelijk 12,5 meter. 


Sprong over het IJ

Met ‘Sprong over het IJ’ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Want het wordt steeds drukker op en rond het IJ. Meer en meer mensen uit Amsterdam en daarbuiten nemen dagelijks de pont. Te voet of op de fiets. Op weg naar werk, school, winkels of horeca, een museumbezoek of een film in Eye. Vooral nu de IJ-oevers van Oost naar West en in Noord meer dan ooit bruisen en booming zijn. Speciaal voor fietsers en voetgangers die tot nu toe zijn aangewezen op de pont. Niet met één grote maatregel, maar met meer verbindingen vanaf verschillende plekken aan het IJ.


Meer informatie: Sprong over het IJ.