Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > april 2017 > Windpark Hollandse Kust

Windpark Hollandse Kust

19-4-2017

Conceptnotities reikwijdte en detailniveau kavelbesluit V en net op zee, windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ter inzage vanaf 14 april 2017

De minister van Economische Zaken bereidt in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu een kavelbesluit voor om de realisatie van een windpark op 18,5 kilometer van de Noord-Hollandse kust mogelijk te maken. In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Het kabinet heeft gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Na Borssele en Hollandse Kust (zuid) start nu de uitwerking van het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord).
Vanaf vrijdag 14 april 2017 tot en met maandag 29 mei 2017 liggen de conceptnotities reikwijdte en detailniveau kavel V Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage. Deze notities geven aan op welke wijze de milieueffecten in beeld gebracht worden van het geplande windmolenpark in dit windenergiegebied en de aanleg van het net op zee.

Welk tracé het net op zee Hollandse Kust (noord) gaat volgen, wordt onderzocht in het milieueffectrapport. In eerste instantie worden zeven mogelijke tracés onderzocht met aanlandingen bij Egmond aan Zee (1), Castricum (2), Wijk aan Zee (3), Noordzeekanaal (4 en 5), IJmuiden (6) en Zandvoort (7).

Iedereen kan reageren. De stukken zijn te hier vinden onder “nu ter inzage”. Er zijn ook inloopbijeenkomsten:

• dinsdag 9 mei te Zandvoort bij Club Nautique,
Boulevard Barnaart 23, 2041 KB;
• woensdag 10 mei te Wijk aan Zee bij Strandhotel
Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50, 1949 BD;
• donderdag 11 mei te Egmond aan Zee bij
Hotel Zuiderduin, Zeeweg 5

Meer informatie op www.bureau-energieprojecten.nl.