Naar de inhoud

Bestuur


HISWA Vereniging heeft een eenvoudige en transparante verenigingsstructuur. Dit is noodzakelijk omdat de verscheidenheid aan ledenactiviteiten groot is evenals de complexiteit van de onderwerpen die spelen binnen de watersportsector.

Leden van HISWA Vereniging zijn op basis van hun hoofdactiviteit ingedeeld in dertien bedrijfsgroepen in drie afdelingen.

 

Afdeling Recreatie

 • Jachthaven en Stalling
 • Verhuur Pleziervaartuigen
 • Zeil- en vaaropleidingen

Afdeling Jachtbouw

 • Architecten
 • Jachtbouw
 • Jachtservice
 • Zeilmakers & tuigers & stoffering
 • Makelaars
 • Experts

Afdeling Handel

 • Dealers & detailhandel
 • Importeurs motoren
 • Importeurs pleziervaartuigen
 • Toeleveranciers

Daarnaast heeft HISWA ook een regio-indeling in de regio's Noord, Midden en Zuid.

Vertegenwoordiging

Binnen het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur benoemd. Bestaande uit: de Algemeen Voorzitter, een Vice Voorzitter, en Penningmeester. De voorzitters van de afdelingen Jachtbouw, Recreatie en Handel hebben eveneens zitting in het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn er drie kwaliteitszetels. Het bestuur bestaat uit maximaal 9 bestuursleden.

Stemrecht

Zoals elke vereniging kent ook HISWA Vereniging een Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit vormt het hoogste orgaan binnen de vereniging. Tijdens deze jaarlijkse vergadering kunnen op grond van de Statuten ledenbindende besluiten worden genomen. Elk lid heeft stemrecht, ongeacht of het een groot of klein bedrijf is. In deze vergadering wordt de jaarrekening en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld.

Wie zit er nu in het Algemeen Bestuur van HISWA?

 

Naam

Contactgegevens

Peter Brussel

Algemeen voorzitter

p.brussel@hiswa.nl


Monica de Vast

Jachthaven Andijk

Vice-voorzitter

m.de.vast@jachthavenandijk.nl


Paul Hameeteman

Nova Yachting International B.V.

Adviseur Dagelijks en Algemeen Bestuur

paul.hameeteman@nova-yachting.nl

 

drs. Robert Clement

Penningmeester
rcclement@gmail.com


Alexander Jonkers

Jonkers Yachts BV

Lid Algemeen Bestuur, tevens voorzitter afdeling Handel 

a.jonkers@jonkers.org
Jan IJben

Ottenhome Heeg B.V.

Lid Algemeen Bestuur, tevens voorzitter afdeling Recreatie

jan@ottenhomeheeg.nl

Ronald van Enkhuizen
Gebr. Van Enkhuizen STD
Lid Algemeen Bestuur, tevens voorzitter afdeling Jachtbouw
ronald@noordkaper.com

Bernard Menken
Menken Maritiem BV
Lid Algemeen Bestuur, zetel namens de regio's
bernard@menkenmaritiem.nl